Tezler ve Projelerin formatları, tez yazım klavuzuna uygun olmak zorundadır. Tez ve projelerinizi teslim ederken, ekte bulunan kontrol komisyon kararını doldurarak imzaya hazır şekilde getirmeniz gerekmektedir.

Menü