Anabilim Dalı'mızın amacı, kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yaparak literatüre katkı sağlayan, eğitim alanındaki sorunları irdeleyerek çözüm önerileri üreten, eğitim politikalarının belirlenmesinde ve geliştirilmesinde ve uygulamasında öncülük edecek olan eğitim yönetimi alanında üstün nitelikli bireyler yetiştirmektir.

Eğitim öğretim faaliyetleri, alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan dinamik bir kadroyla alandaki gelişme ve değişmelere uygun, demokratik ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Anabilim dalımızda 2 profesör doktor, 2 doçent doktor, 5 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim dalımızda Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz (II.Öğretim) Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Programlar hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Menü