Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Menü

Akademik Kadro Çalışma Konuları İletişim Bilgileri

Öğretim Görevlisi
Veli YENİL

Bölüm Başkanı

Güç Elektroniği, Motor Kontrolü, Mikrodenetleyiciler, Enerji verimliliği veliyenil@pau.edu.tr

Öğretim Görevlisi
Esra UYSAL

Elektronik Devreler, Elektrik Makineleri, Sensörler ve dönüştürücüler esrau@pau.edu.tr
Öğretim Görevlisi
Ömer BOYACI
PLC ve SCADA Sistemleri, Endüstriyel Elektronik, Mikrodenetleyiciler, Bulanık Mantık ve Kontrol, Robotik Uygulamalar oboyaci@pau.edu.tr
Misafir Öğretim Üyeleri Çalışma Konuları İletişim Bilgileri

Prof. Dr.
Yusuf ÖNER
3D ve 2D manyetik analiz, Elektrik makineleri manyetik analizleri, Elektrik makineleri tasarımı, Özel elektrik makineleri tasarım ve imalatı yoner@pau.edu.tr
Doç. Dr.
Selim KÖROĞLU
İndüksiyon Isıtma Sistemleri, Elektromanyetik Ekranlama, Güç Sistem Kalitesi

skoroglu@pau.edu.tr

 


Dr. Öğr. Ü.
Mustafa TÜMBEK
Mikrodenetleyiciler, Motor kontrolü, İnvertörler, Elektrik Makineleri, Enerji Verimliliği

mustafatumbek@pau.edu.tr

 


Öğr. Gör. Samet Koyuncu

skoyuncu@pau.edu.tr