Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Menü

Görevi

Adı Soyadı

Dahili

        E-Posta

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Esra UYSAL

3014

esrau@pau.edu.tr

Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Ömer BOYACI

3103

omerboyaci@pau.edu.tr

Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Veli YENİL

3056

veliyenil@pau.edu.tr