Uzaktan Öğretim Faaliyetleri

 

Senkron ve Asenkron Uygulamalar:

Senkron uygulama olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı veri merkezinde bulunan 21 sunucu üzerine kurulu bigbluebutton kullanılmaktadır.

Asenkron olarak ise üniversite bilgi yönetim sistemimiz olan Pusula Bilgi Sistemi içinde yer alan Canlı Ders Sistemi'nin materyal paylaşımı ve ödev yönetim modülleri kullanılmaktadır. Ayrıca moodle entegrasyonu ile oluşturulan Eğitim Destek Sistemi de asenkron ortam olarak kullanılmaktadır.

Sınav Uygulamaları:

Eğitim Destek Sistemine entegre moodle üzerinden çevirim içi olarak yapılacak sınavların yanı sıra ödev ve proje toplama yöntemi ile de sınavlar gerçekleştirilmektedir.

Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler:

Uzaktan eğitime geçilmesi yönündeki alınan kararların hemen akabinde 18 Mart 2020 tarihinden itibaren öğretim elemanlarımıza senkron derslerin nasıl yapılacağı konusunda tanıtıcı videolar ve kılavuzlar hazırlanmıştır. Canlı Ders Sistemi içerisinde bir bilgilendirme sayfası açılmış olup tüm işlemler ile ilgili dokümanların paylaşımı yapılmakta olup e-posta ile de bildirim sağlanmaktadır. Ayrıca Eğitim Destek Sistemi üzerinde Akademik Personel İçin Uzaktan Eğitim Rehberi adıyla bir ders açılarak tüm akademisyenlerimiz bu derse dahil edilmiştir.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları:

Canlı Ders Sistemi içerisinde bir bilgilendirme sayfası açılmış olup tüm işlemler ile ilgili dokümanların paylaşımı yapılmakta olup e-posta ile de bildirim sağlanmaktadır.

 

23.03.2020 ile 17.05.2020 Tarihleri Arası Uzaktan Eğitim İstatistikleri