ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Program zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak 2 yarıyıl süren staj uygulamalarını kapsamaktadır. Programın eğitim kadrosu alanında uzman dört öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Programın genel kontenjanı ise 65’tir.

PROGRAMIN KABUL KOŞULLARI

Çocuk Gelişimi Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır.

PROGRAMIN AMACI

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı; çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, çocukların gelişim özelliklerini tanıyan, onların alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış ve eğitim ortamlarında karşılaşabilecekleri sorunlara profesyonel önlemler alabilen meslek elemanları yetiştirmektir. Bununla birlikte çocukların gelişim düzeylerine uygun programlar ve eğitici materyaller hazırlayabilen ve çevre düzenlemesi yapabilen; çocukların farklı alanlardaki gelişimlerini takip edebilen ve yeni düzenlemeler yapabilen; ailelerle, çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilerle, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapabilen; özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp bu çocuklar için uygun eğitim ortamlarını düzenleyebilen; çalışılan yerde çocuklara yönelik günlük menü ve yiyecekleri ilgili ilkelere uygun hazırlayabilen/hazırlanmasına rehberlik edebilen donanımlı meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

ÖĞRENCİ PROFİLİ

Bu programda öğrenim görmek isteyen adayların, çocukları seven, hoşgörülü, sabırlı, demokratik, insan ilişkilerinde başarılı ve yeniliklere açık, el becerilerine sahip, yaratıcı, üretken, enerjik ve dışa dönük, çalışmaktan, okumaktan ve sürekli araştırma yapmaktan yılmayan, farklı sanat dallarına (Müzik, Resim, Drama, Oyun gibi) ilgi duyan kişiler olması gerekmektedir.

AKADEMİK İLERLEME OLANAKLARI

Çocuk Gelişimi Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir. Yeterli puan alan adaylar ilgili programlarda kontenjan açıldığı takdirde (Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet) lisans programlarından birine ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

• Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,

• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,

• Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokulu ve ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarında usta öğretici,

• Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi,

• Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri’nde, yataklı tedavi veren kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumları’nda bakıcı anne,

• Çocuk Yayınları ve Oyuncakları sektörlerinde tasarımcı,

• Çocuk bakım elemanı olarak çalışabilmektedir.

DERS PLANI

Menü