Görevi Adı Soyadı E-Posta
BÖLÜM BAŞKANI Doç. Dr.  Cigdem AKDUMAN cakduman@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Öğr.Gör. Faruk ŞENTÜRK fsenturk@pau.edu.tr