7. Anatomi Kış Günleri 2019

7.ANATOMİ KIŞ GÜNLERİ

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERME TARİHİ: 10 Ocak 2019

I.Genel Kurallar

1-Bildiriler anatomi2019@pau.edu.tr adresine gönderilecektir.

2-Bildiri özeti gönderme için son tarih 10 Ocak 2019’dir.

3-Bildiri başvurusunun değerlendirilebilmesi için sunumu yapacak olan yazarın kongre kaydı yaptırmış olması zorunludur.

4- Göndereceğiniz e-postanın KONU kısmına '7. Anatomi Kış Günleri Bildirisi' yazılması önemle rica olunur.

5-Poster veya sözlü bildiri için tercih belirtmesi gerekmektedir.

6-Sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulunun karar verme yetkisi vardır.

7- Birden fazla bildiri göndermek isteyen katılımcılar her bildiri için ayrı e-posta göndermeleri rica olunur.

8- Bildirinizde herhangi bir değişiklik yapmak isterseniz e-posta ile ve güncel dosyanızı göndermeli ve konu kısmına 'REVİZE BİLDİRİ' yazmalısınız. En son yüklediğiniz dosya kabul edilecektir.

9- Kayıt sırasında herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız, lütfen kongre sekreterleri ile irtibata geçiniz (İletişim kısmında bilgiler mevcuttur)

10- Hakemler tarafından değerlendirilerek kabul edilen bildiriler ileri bir tarihte e-mail ile bildiri sahiplerine duyurulacaktır.

II.Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1.Özetler hem Türkçe hem de İngilizce olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır.

2. Bildiri özeti (başlık, yazarlar ve kurum isimleri hariç) toplam 200 kelimeyi geçmemelidir.

3. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında özel bir anlam ifade eden kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin sadece ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır.

4. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır.

5. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

    Örnek: Ayşe Yalın

6. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

7. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri açıkça belirtilmelidir.

    Örn: ……… Üniversitesi …… Fakültesi/Yüksek Okulu, …… Anabilim Dalı/Bölümü, İli.

8. Herhangi bir proje desteği veya araştırma desteği varsa belirtilmelidir.

9. Türkçe Özet yapılandırılmış olmalı giriş ve amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır:

                Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri, test edilen hipotezi veya problem tanımlanmalıdır.

          Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler/hayvanlar, tedavi ve girişimler tanımlanarak açıklanmalıdır. İstatistiksel analiz yöntemleri ve etik kurul onayı belirtilmelidir.

                   Bulgular: Olabildiğince açık bir dille yazılmalı ve istatistiksel sonuçları mutlaka içermelidir.

                  Sonuç: Veriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve bu sonuçların önemi vurgulanmalıdır.

10. İngilizce Özet (maximum 200 words excluding the title, authors and affiliations)

Title, Authors, Affiliations

Aim

Methods

Results

Conclusions

III. Sözel Bildiriler ve Posterler

1. Sözel bildiriler, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek süreye göre hazırlanacak, sunum tarih ve saatleri kongre internet sayfasında ilan edilecektir.

2. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde 70 X 100 cm boyutlarında hazırlanacaktır.

3. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih, saat ve yerde sergilenecektir.

Duyurular Tümünü Gör