7. Anatomi Kış Günleri 2019

7. ANATOMİ KIŞ GÜNLERİ TOPLANTISI 

 BİLİMSEL VE SOSYAL PROGRAM*

* Oturum başkanları daha sonra duyurulacaktır

21 Ocak 2019 ( 1. Gün)

08.30- 12.00

Kayıt

11.00- 12.30

Açılış Konuşmaları ve Konser

İstiklal marşı ve saygı duruşu

Prof. Dr. M. Bülent ÖZDEMİR (Kongre Başkanı)

Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL (Kongre Onursal Başkanı ) TAKAD Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Osman ÇİFTÇİ (Kongre Onursal Başkanı) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞ (Kongre Onursal Başkanı ) Pamukkale Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL (Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD)

“Bir bilim insanı olarak Prof. Dr. Attila OĞUZHANOĞLU”

Konser (Pamukkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğrencileri)

      Doç. Dr. Fatıma AKYÜZLÜER

      Öğr. Gör. Birol IŞIKDEMİR

Sergi açılışları  

Cem Cemal İŞYAPAR  “Gravür ve Desen Sergisi”

Prof. Dr. Hakan Hamdi ÇELİK  “Kişisel Yağlı Boya Sergisi (Sanatomi Hieropolis)”

12.30- 13.30

Öğle yemeği

13.30- 14.30

 

Panel 1: ANATOMİ VE SANAT

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Yıldırım

Davetli Konuşmacı: Doç. Dr. Gökmen ÖZMENTEŞ (Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü)

“Müzisyenlerde Anatomik Rahatsızlıklar”

Davetli Konuşmacı: Dr. Cem Cemal İŞYAPAR

“Bir sanatçı hekim gözüyle resim sanatı ve anatomi ilişkisi üzerine düşünceler”


 
 

14.30- 15.00

Kahve Arası

15.00- 16.30

Panel 2 “NOMINA ANATOMICA ”

Moderatör: Prof. Dr. Deniz DEMİRYÜREK

Konuşmacılar:Prof. Dr. Ahmet SINAV

                       Prof. Dr. Behice DURGUN

                       Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR

                       Prof. Dr. Mehmet YILDIRIM

 

17.00- 18.30

SÖZLÜ SUNUMLAR (S1-S9)

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cem KOPUZ, Prof. Dr. Gülgün ŞENGÜL

S1 Dr. Günnur KOÇER “1975 Yılından Günümüze Kadar Anatomi Adresli Bilimsel Makalelerin Türkiye’deki ve Dünyadaki Yeri”

S2 Dr. Alper VATANSEVER “Anatomi Eğitiminde Hologramik Görüntülerin Kullanılması”

S3 Dr. Pelin İSMAİLOĞLU “Tıp Fakültesi Öğrencilerine İskelet Sistemi Anatomisi Eğitiminde Takım Çalışmasına Dayalı Öğrenme Yönteminin Uygulanması”

S4 Dr. Mehmet ÜZEL “Anatomi Eğitiminde Haberli ve Habersiz Yapılan Kısa Sınavların Sonuçlarının Karşılaştırılması”

S5 Dr. Nimet TURGUT “Anatomi Eğitiminde Kullanılmak Üzere 3B Koyun ve Köpek Baş İskelet Modellerinin Hazırlanması”

S6 Dr. Yasemin Behram KANDEMİR “Tıp Uzmanlık Eğitiminde Anatominin Yeri”

S7  Dr. Hülya ÖZDEMİR “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Anatomi Uygulaması Öncesi Kadavra Kaygısı Düzeyi”

S8  Dr. Danış AYGÜN “Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin Kadavra Bağışı Hakkındaki Tutum ve Davranışı”

S9  Dr. Neslihan ALTUNTAŞ YILMAZ “Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi”

 

22 Ocak 2019 (2. Gün)

09.00- 10.30

Panel 3 KUŞAKTAN KUŞAĞA ANATOMİ

Moderatör: Prof. Dr. Salih Murat AKKIN

Konuşmacılar: Prof. Dr. Alaittin ELHAN

                        Prof. Dr. Feridun VURAL

 

10.30- 10.45

Kahve arası

10.30- 12.30

Sosyal Program

Leodikya Gezisi (katılımcıların kayıt esnasında isim bildirmeleri gerekmektedir)

12.30-13.30

Öğle yemeği

13.30- 15.00

 

 

Moderatör: Prof. Dr. Erdoğan ŞENDEMİR

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Ozan AKKUŞ (Case Western Reserve University, ABD)

“Biyomühendislikte Anatominin Yeri”

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Ayberk KURT (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD)

“Lisansüstü Anatomi Eğitimi”

 

 

 

15.00- 15.15

Kahve Arası

15.15- 16.15

Panel 4 ANATOMİDE ASİSTAN EĞİTİMİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Moderatör: Prof. Dr. Emel ULUPINAR

16.15- 17.30

TAKAD OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

17.30- 18.30

SÖZLÜ SUNUMLAR (S10 – S16)

Oturum başkanları: Prof. Dr. Erdem GÜMÜŞBURUN, Prof. Dr. Oğuz TAŞKINALP

S10 Dr. Erdoğan UNUR “Sutura’ların isimlendirilmesinde temel kurallar”

S11 Dr. Ali Can KORKMAZ “Tuberculum Marginale Ossis Zygomatici İle Regio Orbitalis Lateralis’in Önemli Kemik Yapılarının Morfolojik Değerlendirmesi”

S12 Dr. Caner ŞAHİN “Aurikula ve mentumun anatomik analizi”

S13 Dr. Kerem ATALAR “Foramen mandibulae ve foramen mentale’nin morfometrik analizi: Klinik yaklaşım”

S14 Dr. Zehra Seznur KASAR “M. trapezius’un üst parçasında görülen miyofasial ağrı sendromunda uygulanan egzersiz programının etkinliğini shear wave elastografi yöntemiyle değerlendirilmesİ”

S15 Dr. Hilal Irmak SAPMAZ “Diaphragma Pelvis’in Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ile Değerlendirilmesi”

S16 Dr. Semih EKİCİ “Alt ve Üst Çenesini Kaybetmiş Deniz Kablumbağasına (CarettaCaretta) Dental İmplant ve Çene Yüz Protezi Tedavisi Uygulaması”

 

18.30-19.00 

Poster tartışması: Prof. Dr. Ayhan CÖMERT- Doç. Dr. İlke Ali GÜRSES

20.00-24.00

Gala Yemeği (Murat Örsoğlu ve Orkestrası) 

23 Ocak 2019 (3. Gün)

09.00- 09.30

Moderatör: Prof. Dr. Piraye KERVANCIOĞLU

Davetli Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa F. SARGON (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD)

“Makroskopik (gross ) anatomi penceresinden mikroskopik anatomi”

 

09.30-11.00

SÖZLÜ SUNUMLAR (S17- S26)

Oturum Başkanları: Doç. Dr. Zeliha Fazlıoğulları, Prof. Dr. Çağatay Barut

S17 Dr. Ayşegül GÜNGÖR AYDIN “Anatomide yeni fiksasyon metodu: polimerizasyon”

S18  Dr. Gülgün ŞENGÜL “İnsan beyin sapının organizasyonunun ve immunohistokimyasal özelliklerinin araştırılması ve histolojik atlasının hazırlanması”

S19 Dr. Emrah ÖZCAN “Major depresif bozukluğu olan hastalarda Substantia Nigra hacminin atlas temelli metot yöntemi ile hesaplanması”

S20 Dr. Esra AKKUŞ YETKİN “Lateral Ventrikül Hacim Hesaplaması İçin İki Yöntemin Karşılaştırılması”

S21 Dr. Adem TOKPINAR “Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İnsanlarda Cerebellar Hacmin Değerlendirilmesinde İki Yöntemin Karşılaştırılması”

S22 Dr. Emine PETEKKAYA “Müzikal Performans Düşünürken beyindeki aktivasyonların Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme ile incelenmesi”

S23 Dr. Erdal KURTOĞLU “Nucleus Caudatus Hacminin İki farklı Yöntem Kullanılarak MR Görüntülerinde Hesaplanması”

S24 Dr. Zeynep ÖZTÜRK “Çocukluk Çağı Migren ile Subkortikal Gri Madde Yapılarının İlişkisi”

S25 Dr. Mehmet DEMİR “Şizofreni Hastalarının Beyin Yapılarındaki Hacimsel Değişikliklerin MriCloud Ve Vol Brain Analiz Yöntemi İle Karşılaştırılması”

S26 Dr. Mesut MEKER “Talamus Hacminin MR Görüntülerinde Hesaplanması”

 

11.15- 11.30

Kahve arası

11.30-12.00

Kapanış Töreni

 

Poster Oturumları

Poster sunum şeklinde kabul edilen bildiriler aşağıda listelenmiştir.

Tüm posterler 21 Ocak tarihinden itibaren kongre süresince asılı kalacaktır.

Poster Sunum Listesi (P1-P15)

Poster No

Poster Başlığı

Sunan Yazar

P1

“Plantar Yüzey Özelliklerinin Postural Stabilite Üzerine Etkileri”

Dr. Ayfer Metin Tellioğlu

P2

“ForamenMentale Pozisyo nu, Şekli, Yönü Ve Boyutlarındaki Farklılıklar”

Fatma Nur Türkoğlu

 

P3

“Nadir Bir Olgu Sunumu: Vena Cava Inferior Duplikasyonu”

 

Dr. Ekrem Solmaz

P4

“Sanal mı, Gerçek mi?”

 

Dr. Alper VATANSEVER

P5

“Fabella Kemiğinin Anatomi Eğitimindeki Yeri”

 

Dr. Ramazan Çetin

P6

“Anatomik yaklaşımla plasebo etkisi”

 

Dr. Ramazan Çetin

P7

“Arteria Dorsalis Scapulae Olgusu”

 

Dr. Özge Irmak Doğancı

P8

“Arteria Subclavia Ve Arteria Axillaris Dallanmasında Kompleks Variasyonlar”

 

Dr. Özge Irmak Doğancı

P9

“MR İle Saptanan Uterus Didelphys Bicollis Olgusu”

 

Dr. Nadire Ünver DOĞAN

P10

“Acil servise karın ağrısı ile başvuran hastada saptanan nadir bir anatomik varyasyon: Chilaiditi Sendromu”

Dr. Cem Kopuz

P11

“Bilateral Arteria Carotis Interna Oklüzyonu: Olgu Sunumu”

 

Dr. Zeliha Fazlıoğulları

P12

“Karın arterlerinin değişik orjinleri: Bir otopsi çalışması”

 

Dr. Fatih Kesmezacar

P13

“A. Mesenterica Superior Orijinli A. Hepatica Communis: OlguSunumu”

 

Dr. Betül Sevindik

P14

“Situs Inversus Totalis: Bir Olgu Sunumu”

Dr. Ahmet Kağan Karabulut

P15

“ Truncus Coeliacomesenterica: Olgu Sunumu”

 

Dr. Büşra Pirinç

P16

Santral Patern Jeneratörlerinin Nöroanatomisi

Dr. Neslihan Altuntaş Yılmaz

P17

“Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Anatomi Dersinde Kullandıkları Biliş ve Bilişüstü Stratejilerinin İncelenmesi”

 

Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz

 

P18

“Orta Anadolu İnsanına Ait Kafa İskeletlerinde Kranial İndeksin Sefalometrik Çalışması”

 

Dr. Mehmet Tuğrul Yılmaz

 


   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

Duyurular Tümünü Gör