LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı 2013-2014 eğitim-öğretim yılında önlisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Programın eğitim kadrosu alanında uzman dört öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Programın genel kontenjanı ise 65’tir.

PROGRAMIN KABUL KOŞULLARI

Laborant ve Veteriner Sağlık Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Ayrıca öğrenciler Sınavsız Geçiş Sistemine göre ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılır.

PROGRAMIN AMACI

Veteriner hekimliğin çalışma alanı içerisine giren laboratuvarlar, hayvan besleme ve yetiştirme, kültür ve pet hayvanları yetiştirme, koruyucu aşılama, suni tohumlama konularında deneyimli, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kamu ve özel laboratuvarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olabilecek düzeyde nitelikte teknik personel yetiştirmektir.

AKADEMİK İLERLEME OLANAKLARI

Laborant ve Veteriner Sağlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda üst kademeye (Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Biyoloji, Biyoteknoloji, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Sağlık Yönetimi, Tarımsal Biyoteknoloji, Veteriner, Zootekni) yeterli puan almış olan adaylar ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler adaylar, kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

 • Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İl ve İlçe Müdürlüklerinde

 • Veteriner klinikleri

 • Kanatlı yetiştiriciliği yapan işletmelerde

 • Pet ve süt hayvancılığı yapan işletmelerde

 • İlaç, aşı, serum ve sağlık araç-gereç üretimi yapan firmalarda

 • Hayvan hastanelerinde

 • Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Enstitülerde

 • Hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde

 • Yem fabrikalarında

 • Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Suni Tohumlama yapan kurum ve kuruluşlarda

 • Gıda ve Yem kalite kontrol laboratuvarlarında

 • Hayvancılık danışmanlık bürolarında

 • Gıda üretimi yapan işletmelerde

 • Yem katkı maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde

 • İlaç deposu departmanlarında

 • Hayvansal ürün işleyen işletmelerde çalışabilirler.

DERS PLANI

Menü