Küresel pandemi sebebiyle, derslerimizi uzaktan yürüteceğimiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında, Pamukkale Üniversitesi olarak Ters-Yüz Sınıf öğrenme ve öğretme yaklaşımını temel aldık. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ve devamında da uzaktan eğitimle yürütülmesi planlanan derslerimiz için aynı yaklaşım önerilmektedir.

Kısaca özetlemek gerekirse, ters-yüz edilmiş sınıflarda, konu anlatımı ve bilgi paylaşımı gibi etkinliklerin, öğrencilere sınıf dışında (öğretim elemanlarımız tarafından hazırlanan video ve paylaşılan kaynaklarla) sunulması, geleneksel eğitimde sınıf dışında yapılması beklenen, problem çözme, örnek olay inceleme, proje geliştirme gibi ödev ve etkinliklerin ise sınıf içerisine taşınması yaklaşımı temel alınmaktadır.

 

Öğretim Elemanlarımız İçin Konu ile İlgili Bazı Kaynaklar:

Ters-Yüz Edilmiş Sınıflar

Flipped learning for teaching biostatistics to Peruvian dental students

A Flipped Classroom Model for a Biostatistics Short Course

Flipped Classroom

Consequences of Switching to Blended Learning: The Grenoble Medical School Key Elements

Ters Yüz Sınıf Uygulamasında Klinik Öğrenme İkliminin Değerlendirilmesi

Ters Yüz Sınıf Tıp Eğitimi Dünyası