Dr. Öğr. Üyesi Pınar UZ HANÇARLI

Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı

puz@pau.edu.tr / 0258- 296 27 64