Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Araştırma ve Uygulama Merkezi

Adres: Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Denizli

Telefon: 0258- 296 26 54-66

E-posta: okulac@pau.edu.tr / puz@pau.edu.tr