Doç. Dr. Onur KULAÇ

Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

okulac@pau.edu.tr / 0258- 296 26 66-54