Öğrenci Destek Birimi öğrencilerin ve mezunların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak küresel düzeyde rekabet edebilecek nitelikli bireyler olarak profesyonel hayata atılmalarına destek olmak; mezunlarla etkin bir iletişim ve iş birliği ağının kurulması için gerekli düzenlemeleri yapmak; öğrencilere burs sağlayan dış kaynaklı kurum/kuruluşlarlailetişim halinde olmak ve öğrencilerin burs almalarıyla ilgili organizasyonları yapmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

 

Menü