KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Güvenlik Birimi 1998 Yılında 2495 sayılı Kanunla 28 Kişi ile kuruldu. 2004 Yılından itibaren 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında hizmet verilmektedir.

Kurulma amacı; Üniversitemizin sorumluluk alanlarında çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve kurumumuzdan hizmet alanlarla (ziyaretçi, hasta, refakatçı) Üniversitemizin mal varlığının korunması ve güvenliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu hizmet her zaman ilgili kanun, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde muhattablarımıza en etkin ve verimli bir şekilde verilir.  Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü halen Denizlide 5, ilçelerde 9 olmak üzere Toplam 14 Yerleşkeyle ve 60’a yakın nöbet mahali ile kesintisiz 24 saat hizmet vermektedir.

Güvenlik Müdürlüğü olarak üniversitemizin her türlü stratejik planını ve programını gelişim ve süreçlerini görevi gereği yakından takip etmek durumundadır. Bunu ilk önce resmi yazılar (Birimimizin konusunu ilgilendiren kanun ve yönetmelikler) ayrıca rektörlüğün talimatları ve direktifleri doğrultusunda şekillendirilmektedir. 

Personel dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

1 Koruma ve Güvenlik Müdürü

1 Birim Sorumlusu

1 Koruma ve Güvenlik Şefi

1 Memur

63 Koruma ve Güvenlik Görevlisi “Merkezde”

3 Bekçi

1 Hasta Bakıcı

1 Hizmetli

37 Güvenlik Görevlisi (Sürekli İşçi) ‘’Merkezde’’

16 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ‘‘İlçelerde’’

22 Güvenlik Görevlisi (Sürekli İşçi) “İlçelerde”
 
Genel Toplam 147 Personel

Duyurular Tümünü Gör