Güç Sistemleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Güç Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM), 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik dahilinde, 2012 Nisan ayı içerisinde faaliyetlerine başlamış, personel yapılanmasını ise 2012 yılı Haziran ayı içerisinde tamamlamıştır.


Merkezimizin faaliyet alanları şu şekilde sıralanabilir;

a) Elektrik güç sistemleri ve elektrik tesisleri alanlarında yapılan çalışmaları takip etmek, Üniversite ve Türkiye’deki Güç Sistemleri konusunda Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi bir koordinasyon içerisinde yürütülmesine yardımcı olmak.

b) Elektrik kazalarının önlenmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak.

c) Güç sistemlerinin tasarlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.

ç) Güç sistemleri ve elektrik tesisleri konularında dokümantasyon merkezi oluşturarak, ulusal ve uluslararası kuruluşların kaynaklara erişebilmesi için olanak sağlamak.

d) Üniversite ile sanayi kuruluşları, ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini sağlamak ve güçlendirmek.

e) Üniversitede güç sistemleri ve elektrik tesisleri konularında yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek; ulusal veya uluslararası sempozyum, çalıştay, yaz okulu, kurs, sertifikasyon programı, konferans ve seminerler düzenlemek; güç sistemleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek, teknik yayın çıkarmak.

f) Gerek kamu, gerekse özel sektörün güç sistemleri ve elektrik tesisleri alanında ilgili taleplerini projelendirmek, verilen projeleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak; bilimsel faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak.

g) Güç sistemleri konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel ve teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak, danışmanlık yapmak.

ğ) Güç sistemleri konusunda gerekli laboratuvar ve birimleri kurmak, geliştirmek.

h) Üniversite içinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer üniversitelerde, enstitülerde ve araştırma merkezlerinde güç sistemleri konusunda yapılan araştırmaları izlemek, bilgi edinmek, yapılacak lisans ve lisansüstü çalışmalarda destek sağlamak.

ı) Güç sistemleri uygulamaları konusunda, ilgili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

Duyurular Tümünü Gör