SÜT VE ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

GENEL BİLGİLER

Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak önlisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır. 3 öğretim görevlisinden oluşan genç, dinamik ve yetkin bir akademik kadroya sahiptir. 

Gıda İşleme Bölümü Süt ve Ürünleri Teknolojisi Ön lisans programı toplam 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”'nde tanımlanan ikinci kademe (second cycle) ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”'nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; aynı zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)”nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.

Programda alana uygun teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı dersler için bir adet uygulama laboratuvarı bulunmaktadır. Öğrenciler program kapsamında derslere ek olarak 30 iş günü olmak üzere staj uygulaması da yapmaktadır.

Programın dili Türkçe olup genel kontenjanı ise 20’dir.

PROGRAMIN KABUL KOŞULLARI

Gıda İşleme Bölümü/Süt ve Süt Ürünleri programına öğrenci kabulü, her yıl ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) katılan öğrencilerin TYT puan türünden yeterli puanı almaları ve tercih etmeleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. Ayrıca, Kurumlararası Yatay Geçiş, Merkezi Yatay Geçiş ile öğrenci başvurusu halinde, başvurunun ilgili yönetmelik maddesine ve usule uygun olup olmaması sonucuna göre öğrenci kabul edilmektedir.

PROGRAMIN AMACI

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programın amacı, sütün işlenmesi, süt ürünlerinin kalite kontrolü, muhafazası ve pazarlanması ile gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında bilgi sahibi, ayrıca mesleki ve etik değerlere uygun şekilde çalışabilecek bölge ve ülke genelinde (bkz. mezunların çalışma alanları) görev yapacak süt teknikerleri yetiştirmektir.

ÖĞRENCİ PROFİLİ

Bu programda öğrenim görmek isteyen adaylar, öncelikle süt ve ürünleri olmak üzere gıda üretim teknolojisine ilgili, teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden, bu teknolojileri etkin ve verimli kullanabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Ayrıca ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme yeteneğine sahip, sorumluluk duygusu ve çözüm üretme yeteneği yüksek, gıda güvenliği ve insan sağlığını önemseyen, yasa ve mevzuatları takip edip uygulayan ve mesleki etik ilkelere bağlı çalışabilecek nitelikte bireyler olmalıdır.  

AKADEMİK İLERLEME OLANAKLARI

Programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Mühendislik Fakültesinden Gıda Mühendisliği Bölümü ve Ziraat Fakültelerinin Süt Teknolojisi Bölümü (Ziraat Mühendisliği unvanı ile mezun olurlar), Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültelerinde Kimya bölümü lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.

Ayrıca mezun öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat Fakültesi veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alabilirler.

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programından başarı ile mezun olan öğrenciler;

  • Kamu kurum ve kuruluşları: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.

  • Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

  • Özel Sektör İşletmeleri: Süt ve ürünleri üretimi (süt fabrikaları, mandıralar, dondurma fabrikaları vb. işletmeler) ve pazarlaması yapan işletmeler, özel gıda laboratuvarları.

  • Kendi işletmeleri: Süt ve ürünleri üretim ve pazarlama işletmeleri.

istihdam edilmektedir.

DERS PLANI

Menü