Kurul üyelerimiz ile 13/06/2023 tarihinde toplantımız gerçekleşmiştir. Toplantıda sektördeki problemler, öğrencilerimizin sorunları ele alınarak yeni kararlar alınmıştır.

 https://postapauedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/abagdas_posta_pau_edu_tr/EdlhigK2Et5AsQ0mlwPVe6EBY5N5MqJu495fF_dIDI2xgQ?e=Uobx8j

Menü