Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

PERFORMANS VE İŞ GELİŞTİRME BİRİMİ
1. Birim Hakkında
PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (SARUM) Performans ve İş Geliştirme Birimi ilk
olarak Ekim 2011’de kurulmuştur. Birimimizde iki mühendis ve bir bilgisayar işletmeni görev
yapmaktadır.
Ad Soyad Dahili
Murat TAŞER 6238
Ayşegül ŞAVLI 6239
Arzu CİNOĞLU 6118
2. Yapılan Hesaplamalar
Performans ve İş Geliştirme Birimi; sabit ödemelerin ödenmesi, döner sermaye gelirlerinden
yapılacak ek ödemenin dağıtılması, öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat
verilen sağlık hizmetlerinden alınan ücretlerin öğretim üyelerine ödenmesi ve bunlarla ilgili her
türlü fark ödemesi ve bordrolama işlemini yürütmektedir. Ödemelerle ilgili kurum içi ve dışı
yazışmalar da yine birimimiz tarafından yürütülmektedir.
3. Misyon ve Vizyon
Kurumumuz döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin hesaplanma ve dağıtılma
işlemlerinin devamlılığını bilimsel ve ahlaki değerler çerçevesinde sağlamak, Performans ve İş
Geliştirme Biriminin misyonudur.
Bilgi güvenliği ve gizliliğini esas alarak ek ödemenin hesaplanması ve dağıtılmasını sağlamak,
ilgili mevzuatı takip ederek işleyişi güncel tutmak vizyonudur.

Duyurular Tümünü Gör