Döner Sermaye İşletmesi MüdürlüğüFaaliyet Alanı

    Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak, ayrıca kurs, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.
    Güzel sanatlarla ilgili senaryo, prodüksiyon, tiyatro, film, video, slayt, fotoğraf, reklam, ilan, yayın, röleve, sergi, fuar ve restoran faaliyetlerinde bulunmak, eğitim ve benzeri programları yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek.
    Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuar ve atölyelerde yapılacak her çeşit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tekti, tedavi, hemşirelik, hasta bakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak, sağlık tesislerinde önceden açılmış olan eczaneleri işletmek ve sağlık bilimleri ile ilgili eğitim programları düzenlemek.
    Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği ve insan sağlığı ile ilgili analiz ve danışmanlık yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek.
    Teknik bilimlerle ilgili olarak tasarım, modelleme, denetim, basım, tekstil, mekanik deneyler, kalite kontrol hizmetleri ve her türlü mekanik, elektrik ve elektronik makine ve cihazlarla ilgili bakım-onarım proje ve üretim işlerini ifa etmek ve bunlarla ilgili raporlar ve eğitim programları düzenlemek.
    Beden eğitimi, spor ve antrenörlük alanında eğitim programları, yarışmalar, antrenörlük programları düzenlemek, organizasyon yapmak, bu amaçla ilgili spor tesislerini işletmek, turizm ve otelcilikle ilgili eğitim programları yapmak ve bu amaçla ilgili tesisler işletmek.
    Sosyal bilimlerle ilgili, fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliştirme, seminer, kongre, konferans, iş organizasyonu, hukuk danışmanlığı, hukuki görüş, yabancı dil, çeviri, bilgi işlem ve sosyal bilimlerle ilgili diğer eğitim programları, iş ve hizmetleri yapmak, bunlarla ilgili yayınlar yapmak.
    Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek birimlerin faaliyet alanları ile ilgili mal ve hizmet üretmek ve elde edilen ürünleri önceden Rektörün onayı alınmak sureti ile pazarlamak ve satmak.

     Döner Sermaye Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Birimler

 

  •     Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  •     Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü
  •     Mühandislik Fakültesi
  •     Fen - Edebiyat Fakültesi
  •     Eğitim Fakültesi
  •     Spor Bilimleri Teknolojisi Yüksek Okulu
  •     İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  •     Teknoloji Fakültesi
  •     Yabancı Diller Yüksek Okulu

Duyurular Tümünü Gör