Pamukkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesine bağlı her bir iktisadi işletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmeleri hususunda gerekli koordinasyonu sağlamak üzerine kurulmuştur.  

 

Kuruluş

     Üniversitemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlükleri olarak; 28.02.1994 tarih ve 21863 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği" , 09.09.1994 tarih 22046 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Döner Sermaye İşletme Yönetmeliği" , 24.09.1994 tarih 22061 sayılı resmi gazetede yayınlanan "Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" adı altında üç adet döner sermaye işletmesi mevcuttu. 06.02.2000 tarih ve 23985 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile tek Döner Sermaye İşletmesi şekline dönüşmüştür.