ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER

Haberler

 

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Pamukkale Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2013 yılında kurulmuş olup “Güney- Batı (Oğuz) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Güney-Doğu (Türkistan-Uygur) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Kuzey-Batı (Tatar-Başkurt-Kazak-Kırgız) Türk Lehçeleri Anabilim Dalı, Kuzey-Doğu (Altay-Tuva-Hakas-Saha) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Çuvaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

 

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında normal öğretim programına öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok Giriş Katta bulunan bölümümüzün eğitim dili Türkçe, eğitim süresi 4 yıldır. Kontenjan, normal öğretim için 60, ikinci öğretim için 60 olmak üzere toplam 120 öğrencidir. Bölümüzün LYS giriş puan türü TS 2’dir.

 

Bölüm, öğrencilerine dil ve edebiyat alanlarında eğitim vererek Türkçenin tarihi ve çağdaş dil özellikleri ile geniş coğrafyada şekillenen Türk dünyasını ve edebiyatını tanıtmayı amaçlamaktadır.

 

Vizyon ve Misyon

* Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Türk kültürünün değerlerini bilen ve sahiplenen, diğer Türk cumhuriyetleriyle ilişkiler kurabilen, düşüncelerini özgürce aktarabilen, eleştirel bakışla düşünebilen, bilimselliği ve gerçekçiliği ön planda tutan gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Öğrencilerimiz bölümümüzde okuyarak,

. Günümüz Türkiye Türkçesini modern dilbilimsel bakış açısıyla analiz edebilme,

. En az bir lehçeyi okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini iyi derece kullanabilme,

. Lehçeler arası sözlü ve yazılı metin aktarmaları yapabilme,

. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkabilme,

. Tarihi Türk lehçeleri alanında alt yapıya sahip olarak Türkiye Türkçesine aktarabilme,

. Lehçeler arası literatürü takip etme ve akademik yayın yapma becerisini kazanabilme,

. Edebi metinlere disiplinler arası bir yaklaşımla bakabilme,

. Rusça'yı öğrenerek temel becerilerde kullanabilme,

. İmzalanan protokoller ve çeşitli değişim programları ile Türk cumhuriyetleri başta olmak üzere tüm Türk dünyası coğrafyasına gidebilme imkânlarına sahip olacaklardır.

Lisansüstü Olanakları

 * Akademik hayatlarını lisansüstü programlarla sürdürmek isteyen mezunlarımız, açılacak sınavlarda başarılı olmaları hâlinde, üniversitelerin Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerine yüksek lisans öğrencisi olmaya hak kazanırlar.

İş Olanakları

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü'nden  "Lisans Derecesine" sahip olarak ve "Türkolog" unvanı kazanarak mezun olan öğrencilerimiz,

. Dışişleri Bakanlığı, TİKA, TÜRKSOY, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Elçilikleri, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu gibi alanla ilgili kurumlarda "uzman" sıfatıyla memur olabilirler.

. TRT ve Kültür Bakanlığı'nda çeşitli görevler yapabilirler.

. Formasyon eğitimlerini tamamlayanlar öğretmenlik yapabilirler.

. Akademisyen olarak alanla ilgili çalışmalar yapabilirler.

. Türk Dünyası ile iş yapan özel sektörde alan uzmanı olarak çalışabilirler.

. Tercüman olarak çalışabilirler.

. Eski yazılı metinleri okuma becerisine sahip olduklarından kütüphanelerde, arşivlerde, müzelerde çalışabilirler.

 

AKADEMİK KADRO

KUZEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

PROF. DR. NERGİS BİRAY (Ana Bilim Dalı Başkanı)

DR. ÖĞRT. ÜYESİ AYSEL BAYTOK 

DR. ÖĞRT. ÜYESİ MURAT KOÇAK

 

GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

DOÇ. DR. SONER SAĞLAM (Ana Bilim Dalı Başkanı)

  

KUZEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

DR. ÖĞRT. ÜYESİ MEHTAP SOLAK SAĞLAM (Ana Bilim Dalı Başkanı)

ÖĞR. GÖR. Dr. GULVİRA DARMENOVA

 

GÜNEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI

DR. ÖĞRT. ÜYESİ SEMA EYNEL (Ana Bilim Dalı Başkanı)

ARŞ. GÖR. SÜVEYDA ŞAHİN

 

ÇUVAŞ TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI

PROF. DR. BİLGE ÖZKAN NALBANT

DR. ÖĞRT. ÜYESİ MEHMET SARIKÖSE (Çuvaş Türkçesi ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı)