CLIC - Creative Language Integration Center

(Yaratıcı Dil Entegrasyon Birimi)

CLIC, Yabancı Diller Yüksek Okulu bünyesinde 2021 yılında oluşturulan bir "öğrenci topluluğu"dur.

Tamamen dil kullanımını pekiştirmek amacı ile kurulan bu birim, Hazırlık sınıflarında yoğun bir program ile dil öğrenimine maruz kalan öğrencilerimizin, edindikleri bilgileri ders dışında da kullanabilmesi için yapılan aktiviteleri içermektedir.

CLIC, öğrenciler tarafından yürütülen ancak danışman hocaların rehberliğinde gerçekleştirilen aktiviteleri içermektedir.

CLIC, Yabancı Diller Yüksek Okulu içinde herhangi bir spesifik grup ve ya seviyeye değil, hazırlık sınıflarında eğitim gören bütün öğrencilere açık bir topluluktur.

Hedef kitlenin 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırılan dijital becerileri açısından gelişmiş olması göz önünde bulundurularak, etkinlikler çoğunlukla dil & teknoloji entegrasyonu ile yürütülmektedir.

CLIC topluluğu, etkinlikleri ile kampüs içinde de dilin varlığını hissettirmeyi ve aynı zamanda öğrencilerimizin yap/eğlen/öğren felsefesi ile dil öğrenim sürecine dahil etmeyi amaçlamaktadır.

Menü