1.Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/d-2 maddesi uyarınca “Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı ile bir merkez kurulmuştur.
Amaç
Madde 2 — Merkezin amacı; Türk Gençliğini millî, insanî, manevî ve kültür değerlerinin bilincinde, yüce Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin birer ferdi olarak, Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen, Türk Devleti’nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduğuna inanan ve bundan haklı gurur duyan, Atatürk ilkelerini yürekten anlayarak, içtenlikle benimseyen, bu inançlarından aldığı güçle, memleketine daha yararlı olmaya çalışan, fikri hür, vicdanı hür bireyler olarak yetiştirmek üzere:
a) Türk İnkılâp Tarihi,
b) Atatürk İlkeleri, bunların anlam ve hedefleri,
c) Türk Milletinin geçmişte insanlığa yaptığı hizmetleri,
d) Atatürk’ün 20. Yüzyıl tarihi içindeki yeri konularında,
eğitim ve öğretimi destekleyici faaliyetlerde bulunmaktır.

2.Tarihçe:

2009 Yılında faaliyete başlayan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2016 yılı sonuna kadar Pamukkale Üniversitesi'nde okutulan "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi" derslerinin koordinasyon merkezi olarak görevlendirilmiştir. Pamukkale Üniversitesi'nde pek çok konferans ve panel merkez tarafından hazırlanmıştır. Halen yayımına devam edilen uluslararası hakemli Belgi Dergisi akademik araştırma makaleleleriyle yakın dönem Türkiye tarihine katkı yapmaya devam etmektedir.

Kurucu müdür Prof.Dr. Önder Göçgün'den sonra, Prof.Dr.Mithay Aydın müdür olarak görev yapmıştır. 2017'den itibaren ise Prof.Dr. Ercan Haytoğlu müdür olarak görev yapmaktadır.