Prof. Dr. Turgut TOK 

           Başkan

Prof. Dr. Yunus BALCI 

            Üye

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK

            Üye

Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR

           Üye

Yrd. Doç. Dr. Levent KURGUN

           Üye

Öğr. Gör. M. Tolga BAKIRTAŞ

           Üye

Okutman İsmail KURT

            Üye