ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

TASARIM BÖLÜMÜ

 TARİHÇE

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı olarak 1987-88 Eğitim-Öğretim yılında Tekstil ve Elektrik programlarıyla faaliyete geçmiştir. 1992 yılında Moda Konfeksiyon Programı açılmıştır.  2002 yılında MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesinin uygulamaya konulmasıyla, Teknik Programlar Bölümü oluşturulmuş ve Tekstil ile Moda Konfeksiyon Programları birleştirilerek Tekstil Programı adı altında Konfeksiyon opsiyonu olarak yeniden yapılandırılmıştır. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü olarak Moda Tasarım programı ile eğitim vermeye devam etmiştir. 2012-13 Eğitim-Öğretim yılında açılan Grafik Tasarımı Programı ve 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında açılan İç Mekan Tasarımı Programı ile eğitime devam etmektedir.

GENEL BİLGİ

Tasarım eğitimi, güzel sanatlar ve sanayi arasında tasarım yoluyla bir köprü kuran, sanayinin ürettiği ürünlerin sanatçı duyarlılığı ve toplumsal bilinçle tasarlanmasını ve bu sayede toplumun refahına katkıda bulunmayı amaçlayan bir anlayışa dayanır. Tasarım eğitimi içinde farklı sanat ve tasarım alanları disiplinler arası bir ortamda harmanlanır. Böylece, bu farklı sanat ve tasarım alanları arasındaki ayırıcı çizgilerin giderek eridiği günümüzün iş dünyasında etkili ve başarılı olma potansiyeli yüksek, teknolojiyi yakından takip eden tasarımcıların yetiştirilmesi hedeflerimiz arasındadır.

AMAÇ

Tasarım Bölümünün amacı, iki yıllık eğitim programı süresince tasarımcı adaylarına uluslararası düzeyde sanat ve tasarım eğitimi vermeyi; yürüttüğü araştırmalar ile sürekli bilgi üreterek toplumu eğiten ve sağduyulu öğrenciler yetiştirerek tasarım yoluyla ulusal sanayinin problemlerine çözümler geliştirmeyi; ulusal ve uluslararası beklentilere ve ihtiyaçlara uygun teknolojik ve bilimsel gelişmeyi desteklemeyi hedeflemektedir.