GÜNCEL DUYURULAR
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi

(PAU-GEPAUM)

Geropsikiyatri Araştırma ve Uygulama Merkezi Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuş, 9 Haziran 2014 tarihli ve 29025 sayılı resmi gazete ilanı ile faaliyete başlamıştır. Bilimin, tıbbın ve teknolojinin gelişimi ile daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşmasıyla doğumda beklenen yaşam yılı artmaktadır. Yaşlanma ile birlikte farmakokinetik ve farmakodinamik değişikliklerin meydana gelmesi, çoklu fiziksel hastalıkların bulunması, çoklu ilaç kullanılması, bu yaş grubundaki bireylerin tanı ve tedavisinde birçok etmenin göz önünde bulundurulmasını gerektirmektedir. Sağlıklı yaşlanma ve yaşlılık dönemi ruhsal ve fiziksel hastalıkları bu merkezin ilgi alanını oluşturmaktadır.

Merkezin Amacı

Yaşlılık döneminde görülen ruhsal bozuklukların tanı ve tedavisinin yapılması

Yaşlılık süreci, yaşlılık döneminde ortaya çıkan ruhsal ve fiziksel bozukluklar ile ilgili bilimsel araştırmalar yapılması

Yaşlılık dönemi sorunlarının araştırılması, tanınması ve tedavisi için tıp fakültesi ve ilgili birimlerle ortak çalışma alanı yaratılması

Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak toplantı, konferans, sempozyum  kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlenmesi

Bu alanda öğrenci, öğretim elemanı ve diğer personelin eğitimlerine yardımcı olunması

Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapılması

Yaşlanma ve bu süreçte görülen hastalıklarla ilgili halkın bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunulması.

Misyon&Vizyon

Yaşlılık dönemi ve sorunlarına yönelik ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek, bu alanda çalışan profesyonellerin bilgi ve becerileri gelişimine katkıda bulunmaktır.

Menü