Aşağıdaki ekli belgelerde Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi'ne yapacağınız Buluş Bildirim iş akış süreçlerine, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Patent ve Faydalı model başvurularında izlediği süreçlere ulaşabilirsiniz.