SEKRETERYA

Abdulkadir KODAL

Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Birimi

Telefon  : 0258 215 5001 Dahili: 1002

E-posta  : patent@pau.edu.tr