Nesli tehlike altında olan ve ülkemiz tarafından koruma altında olan deniz kaplumbağalarının korunmasında, yaralı ve hasta bireylerin tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması koruma çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemiz seksenli yılların sonundan itibaren deniz kaplumbağalarının korunması için büyük çaba sarfetmiştir. Bununla bilrikte 2000'li yıllara gelindiğinde kıyı ve denizlerimizde artan insan kullanımı ve baskısı nedeniyle yaralı kaplumbağa sayısında artış olurken bu kaplumbağaların tedavilerinin yapılacağı bir merkez bulunmamaktaydı.

Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri bu süreçte bireysel çalışmalar yapmakla birlikte kurumsal bir kimlik çatısı atında bu çalışmaları sürdürmek ihtiyacı artmıştı. Bu çerçevede, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde deniz kaplumbağalarının araştırılması için bir Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması kararı alınmış ve Pamukkale Üniversitesi bünyesinde Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilerek 7 Ekim 2009 tarihli Resmi Gazetede tüzüğü yayınlanmıştır.