Eğitim, öğretim, araştırma, üretim ve hizmet faaliyetleri sonucu oluşan atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, güvenli bir şekilde geçici depolanması, taşınması ve nihai bertarafının sağlanması ilişkin esasları düzenlemek ve uygulamak amacıyla Pamukkale Üniversitesi Atık Yönetimi Komisyonu kuruldu.

 

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” mevzuatına dayanılarak Pamukkale Üniversitesi Atık Yönetimi Yönergesi hazırlanmış ve uygulamaya alındı. Atık Yönetimi Komisyonun çalışmalarıyla tehlikeli kimyasallar ve biyolojik atıklar ile radyoaktif atıklar öncelikli olmak üzere eğitim-öğretim/üretim ve hizmet birimleri ile araştırma laboratuvarlarında oluşan atıkların, büro atıklarının, elektrikli ve elektronik atıkların üretiminden bertarafına kadar tüm süreçlere destek sağlaması amaçlandı.

 

Pamukkale Üniversitesi atık yönetiminde temel amaç sadece atıkların bertarafı değil, tehlikeli atık üretimini ve açığa çıkan muhtemel tehlikeli atıkları kontrol altına alarak, insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkilerini en aza indirgemektir. Bu şekilde üniversitemizin stratejik hedefler doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma ve çevre kazanımlarına hizmet edilmektedir.

 

Atık Yönetimi komisyonu olarak tehlikeli atık çalışma sistemi, atıkların depolanmasından bertarafına kadar izlenecek yollar ile bu tür faaliyetlerin gözetim, denetim ve izlenmesi işlemlerini kapsayan faaliyetler yürütülmektedir.

TÜM PAYDAŞLARIMIZA VERECEK OLDUKLARI KATKILAR İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER.

Atık Yönetimi Komisyonu