Follow Us

facebook academia

Paker, T. (2018). İlkokulda İngilizce konuşma eğitimi. E. Üstünel ve Ş. Kömür (editörler), Kuramdan Uygulamaya

              Sınıf Öğretmenliği Seti: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi. (ss. 25-42). Ankara:Eğiten Kitap Yayıncılık.

 

Paker, T. (2018). İngilizce öğretiminde ölçme ve değerlendirme. E. Üstünel ve Ş. Kömür (editörler), Kuramdan

              Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti: İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi. (ss.147-157). Ankara:Eğiten

               Kitap Yayıncılık.

 

Paker, T. (2017).  Tez yazım sürecinde karşılaşılan etik sorunlar.  N. Akpınar-Dellal, M.V. Coşkun (editörler),

             Bilimde Etik ve Demokratik Eğitim, (ss. 47-55). Düsseldorf: LAP Lambert Academic Publishing.

              ISBN: 978-620-2-09516-7.

 

Paker, T. (2017). Designing foreign language teaching skills. A. Sarıçoban (editör), ELT Methodology, (pp. 61-82).

             Ankara: Anı Yayıncılık.

 

Paker, T. (2015). Durum Çalışması. F. N. Seggie ve Y. Bayyurt (editörler), Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz

             ve Yaklaşımları. (ss. 119-134). Ankara Anı Yayıncılık.

 

Paker, T. (2015). İletişimsel dil öğretim yöntemi. N. Bekleyen (editör), Dil öğretimi, (ss. 187-210). Ankara:

             Pegem Akademi.

 

Paker, T. (2012). Yabancı dil öğretiminde yöntem ve yaklaşımlar. A. Sarıçoban ve Z. M. Tavil (editörler),

              Yabancı dil öğretiminde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, (ss. 159-184). Ankara:

               Anı Yayıncılık.

 

Paker, T. (2012). Clinical Supervision: Effects and Implications. Effects and Implications of Clinical Supervision

             for Teacher Development and Student Achievement. LAP Lambert Academic Publishing.

             ISBN 978-3-8473-1754-8, paperback, 176 Pages.

 

Paker, T., et al. (1999). Standards and Accreditation inTeacher Education in Turkey. YÖK/Dünya Bankası

             Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet öncesi öğretmen eğitimi,  Öğretmen Eğitimi Dizisi,

             Ankara. (Ortak Yayın).

 

PhD Study: 1990-96

Supervisor: Prof. Dr. F. Özden Ekmekçi 

Title of the Dissertation: Clinical Supervision: Effects and Implications for Teacher Development and

                         Student Achievement in Preparatory English Classes at Çukurova University

 

MA study: 1988-89

Supervisor: Dr. John R Aydelott

Title of the Thesis: Teaching Vocabulary in Turkish state secondary schools.