AKADEMİK TAKVİM

S: Akademik takvime nereden bakabilirim?

C: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasından gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz. Web sitemizdeki https://www.pau.edu.tr/moe/ adresten giriş yapabilirsiniz.

KAYIT

S: Üniversitenize ÖSYM tarafından kayıt hakkı kazandım. Kayıt tarihlerini ve kayıtta getirmem gereken belgeler nelerdir?

C: Üniversitemiz https://www.pau.edu.tr web sitemizde kayıt tarihleri ve kayıtta istenen belgeler bulunmaktadır.

S: Kayıt yeniletmek sadece harç yatırmaktan mı ibarettir?

C: Kayıt yeniletmek; ödeme istisnası olanlar hariç olmak üzere, katkı/payı/öğrenim giderinin belirlenen tarihler arasında ilgili bankaya yatırılması ve sistemden ders kaydı yapılmasıdır (Yönetmelikte ayrıntılı bilgi yer almaktadır. Kayıt yenileme döneminde dersi olmayan öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanmak istiyorsa, harcını yatırıp, öğrenci otomasyon sistemine ders kaydı yapmadan girip çıkması gerekmektedir.)

S: Kayıt yenilemede mazeretli kayıt hakkı kaç defa kullanabilir?

C: Eğitim-Öğretim süresince azami 2 defa bu hak kullanılabilir. 3 ve daha fazla mazeretli kayıt talepleri kabul edilmemektedir.

YATAY GEÇİŞ – MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ-- ÖZEL ÖĞRENCİ

S: Yatay geçiş hakkında bilgi verir misiniz?

C: Yatay geçişler her öğretim yılının sonunda yapılmaktadır. Bu kapsamdaki duyurular Üniversitemiz web sitesinden yapılmaktadır.

S: Özel öğrenciler hakkında bilgi almak istiyorum?

C: Bu kapsamdaki bilgi için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasındaki “mevzuat” başlığı altında yer alan menülerden ilgili Yönergeyi inceleyebilirsiniz.

 

FARABİ – YURT DIŞI ÖĞRENCİ

S: Değişim programları hakkında nereden bilgi alabiliriz?

C: Yurtiçi değişim programları için birimimizdeki Farabi Ofisinden, Yurtdışı değişim programları için Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden bilgi alabilirsiniz.

S: Yurtdışı Yabancı Uyruklu öğrencilerin üniversitenize kabul edilmesi hakkında detaylı bilgiyi nereden ulaşabilirim?

C: Yurtdışı Öğrenci Ofisimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

BELGE KİMLİK BAŞVURULARI

S: Öğrenci belgesini nereden alabilirim?

C: "Öğrenci Belgesi", öğrencinin, bağlı bulunduğu Fakülte Öğrenci İşleri Birimine öğrenci kimliği ile bizzat başvurması halinde ya da e-devlet üzerinden alınabilir.

Bizzat başvurma olanağı bulunmayan öğrenciler, belge talebi ve teslimini bir başkası aracılığıyla yapabilir. Bunun için, belgeyi alacak kişinin dilekçesi, noter vekaleti ve ekinde bulunan öğrenciye ait nüfus cüzdanı veya öğrenci kimlik fotokopisi ile bizzat ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurması gerekmektedir.

S: Öğrenci kimliğimi kaybettim ne yapmam gerekir?

C: Öğrenci, Pusula Bilgi Sisteminden girerek Öğrenci Kartı İstek Belgesi, Kart Kayıp (Zayi) Belgesi ve Kimlik Kartı Başvuru Belgesini çıkarttıktan sonra, Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine gelmelidirler.  

 

 

S: Not durum belgemi (Transkript) nerden alabilirim?

C: Öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte Öğrenci İşleri Birimine öğrenci kimliği ile bizzat başvurması halinde alınabilir.

Bizzat başvurma olanağı bulunmayan öğrenciler, belge talebi ve teslimini bir başkası aracılığıyla yapabilir. Bunun için, belgeyi alacak kişinin dilekçesi, noter vekaleti ve ekinde bulunan öğrenciye ait nüfus cüzdanı veya öğrenci kimlik fotokopisi ile bizzat ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Birimine başvurması gerekmektedir.

 

DİPLOMA İŞLEMLERİ

S: Diplomamı nerden nasıl alabilirim?

C: 2017 yılından sonra mezun olanlar, ilgili akademik birimlerinden diplomalarını alacaktır. 2017 yılı öncesi mezunlar diplomalarını nereden alabilecekleri konusundaki bilgiyi 0258 296 2160 ve 0258 296 2961 nolu telefonlarımızdan öğrenebilirler.

KAYIT DONDURMA / İZİN / CEZA İŞLEMLERİ

S: Kayıt dondurma ve izinli olma hakkında bilgi almak istiyorum?

C: Pamukkale Üniversitesi https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/yonergeler ve https://www.pau.edu.tr/oidb/tr/sayfa/yonetmelik web sayfasından ilgili yönetmelik ve yönergede gerekli detaylı açıklamaları bulabilirler.

S: Disiplin cezası aldım, ne yapmam gerekir?

C: Disiplin Yönetmeliği’ndeki ceza türlerinden hangisini almışsanız o doğrultuda size bilgi tebliğ edilir. Ayrıca, Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ndeki  gerekli detay hükümlerini incelemeniz gerekmektedir.

DERSLERE DEVAM ZORUNLULUĞU

S: Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

C: PAÜTF’nde Devam zorunluluğu Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği  MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-20/7/2014-29066) Öğrenciler; dönem I, II, III, IV ve V’te teorik derslerin % 70’ine, pratik derslerin %80’ine, ayrıca dönem I, II ve III’te Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) oturumlarının %70’ine katılmak zorundadır. Dönem IV ve V’te ise ayrıca her bloğun %70’ine katılmak zorundadır, %70 katılımı sağlamayan öğrenciler blok sınavına giremez ve bloğu tekrar etmek zorundadır.

(2) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim – Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği (Değişik:RG-20/7/2014-29066) Dönem VI’da tüm eğitim öğretim etkinliklerinin toplamda en az %90’ına ve her bir uygulama diliminin %90’ına katılmak zorundadır.

ORTAK ZORUNLU DERSLER

--Fakültemizde Ortak Zorunlu Dersler Yıllık olarak verilmektedir.

ÖZEL ÇALIŞMA MODÜLÜ (ÖÇM)

S: ÖÇM’yi ne zaman seçmeliyim ve ne kadar sürede tamamlamalıyım?

C: Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Ve Sınav Uygulama Yönergesi MADDE 11 – (1) ÖÇM tıp eğitimi süresince öğrencilerin bilimsel düşünce, model ve hipotez kurma, veri toplama, işleme, hipotez sınaması, literatür değerlendirmesi gibi konularda gelişimini sağlayan programlardır. ÖÇM 1 (derleme),

ÖÇM 2 (araştırma) şeklinde düzenlenir. ÖÇM 1, Dönem 1 sonu ve ÖÇM 2, Dönem 3 sonu itibariyle tamamlanır. ÖÇM’leri gerektiği sürede başarı ile tamamlamayanlar bir üst sınıfa geçemezler.