AKADEMİK KADRO

 

UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANA BİLİM DALI

Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN (Bölüm Başkanı)

Tel: +90 258 296 36 82 

E-Posta: terdogan@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Toplumsal Yapı ve Değişme, Modernleşme, Sosyal Teori, Kültür Sosyolojisi, 

Aile Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Edebiyat Sosyolojisi, Türk Sosyolojisi

 

Doç. Dr. Zuhal ÇİÇEK

Tel: +90 258 296 36 88

E-Posta: zcicek@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Sosyal Teori, Kent Sosyolojisi, Kimlik

 

 

 

Arş. Gör. Talha AYDIN

Tel: +90 258 296 36 85

E-Posta: talhaa@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Girişimcilik Sosyolojisi, Türk Sosyolojisi

 

 

Arş. Gör. Buket BEREKETLİ

Tel:  +90 258 296 74 30

E-Posta: bbereketli@pau.edu.tr

Çalışma Alanları: Örgüt Sosyolojisi, Bilim Sosyolojisi

 

 
 

 

 

 

GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Gönül İÇLİ

Tel: +90 258 296 35 76

E-Posta: gicli@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Aile, Modernite-Post Modernite, Yaşlılık Sosyolojisi, Sınıf

Öğrenci Görüşme Gün ve Saatleri: Pazartesi ve Salı saat 16-17 arası

 

 

Doç. Dr. Gül AKTAŞ

Tel: +90 258 296 38 94

E-Posta: gaktas@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Aile, Kültür, Gençlik, Toplumsal Cinsiyet

 

 

Doç. Dr. Mustafa GÜLTEKİN (Bölüm Başkan Yardımcısı)

Tel: +90 258 296 38 85

E-Posta: mgultekin@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Sosyal Teori, Tarihsel Sosyoloji, İlişkisel Sosyoloji,  Durkheim Sosyolojisi, Toplumsal Hafıza


 
 

KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

  

Prof. Dr. Mehmet MEDER

 Tel: +90 258 296 36 82

E-Posta: mmeder@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Sosyal TeoriKurumlar, Endüstri ve Enformasyon Sosyolojisi, Medya

 

 

Prof. Dr. Serkan GÜZEL

Tel: +90 258 296 35 11

E-Posta: sguzel@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Çalışma Sosyolojisi, Nitel ve Nicel Veri Analizi, Metodoloji

 
     

SOSYOMETRİ ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Güney ÇEĞİN(Bölüm Başkan Yardımcısı)

Tel: +90 258 296 36 86

E-Posta: gcegin@pau.edu.tr

Çalışma alanları: İlişkisel Sosyoloji, Sosyal Teori, Siyaset, Tarihsel Sosyoloji


Doç. Dr. Merve ÇETİN 

Tel: +90 258 296 36 87

E-Posta: mervec@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Medya ve İletişim, Yaşlılık, Kent

 
 
BÖLÜMÜMÜZDEN YOLU GEÇEN VEYA EMEKLİ OLAN ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ

Prof. Dr. Hasan TÜZEN

E-Posta: htuzen@pau.edu.tr

Çalışma alanları: Sosyal Antropoloji, Suç, İnsan Hakları

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Alaattin OĞUZ (Hacı Bayram Üniversitesi)

Tel: +90 258 296 36 89

E-Posta: aoguz@pau.edu.tr 

Çalışma alanları: Ulus Devlet, Kimlik, Milliyetçilik, Sosyal Antropoloji

YÖK Akademik sayfası: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/AkademisyenGorevOgrenimBilgileri?islem=direct&authorId=BD5B56FBA5C5BB12

 
 
 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


Doç. Dr. Türkan ERDOĞAN
Doç. Dr. Türkan ERDOĞAN