Pamukkale Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin vizyonu;

*Teknolojik gelişimlerin yol açtığı ve dönüştürdüğü yapıların farkında bir anlayışla; iletişim araştırmalarındaki en son gelişmelerin ışığında toplumu bilinçlendirmek, disiplinler arası iş birlikleri kurmak ve bilim iletişimi araştırmaları yapmak, paydaşların iletişim uygulamalarına yön vermektir