GÜNCEL DUYURULAR
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

“Her Yer Matematik” isimli projenin çıkış noktası Millî Eğitim Bakanlığının “2023 Vizyonu” çerçevesindeki Okul Dışı Öğrenme Ortamları” projesi ve UNESCO’nun 2020 yılı için belirlediği  “Matematik Her Yerde” temasıdır. Bu iki proje hayatın her yerinde olan matematiğin yalnızca okul duvarları içinde değil okul dışında da öğrenilebileceği düşüncesinde birleşmektedir. Bu çıkış noktasından hareketle “Her Yer Matematik” projesinin amacı 7. sınıfa geçen öğrencilerin okul dışı ortamlardaki matematiği fark etmelerini sağlayarak, matematik öğrenmeye yönelik merak uyandırmak, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini tetiklemektir.

Bu amaçlar doğrultusunda projemize katılımcı öğrencilerle PAÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Merkezefendi kütüphaneleri, park ve mesire alanı gibi okul dışı ortamlarda matematik öğrenme etkinlikleri gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sürecinde öğrencilerin Denizli’nin yöresel özelliklerini ve bitki örtüsünü tanıması, şehrin kütüphanelerinde vakit geçirmesi, bir yandan da bu ortamlarda yer alan matematiği fark etmesi ve öğrenmesi hedeflenmiştir.

Proje uygulamasına Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Pamukkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkezefendi Belediyesi Kütüphanesi Müdürlüğü ayni olarak destek vermiştir.