Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

GENEL BİLGİLER

Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı, 2012 yılında açılmış ve 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ön lisans öğrencisi alarak eğitim-öğretime başlamıştır. Program normal öğretim programı olup, zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak 30 iş günü süren yaz stajı uygulamalarını kapsamaktadır. Eğitim-öğretim 4 yarıyıl ve 2 sene devam etmektedir. Öğretim dili Türkçe'dir. Hazırlık sınıfı yoktur. Programın eğitim kadrosu alanında uzman üç öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Programın genel kontenjanı ise 40’tır. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.25 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans diploması verilir.

PROGRAMIN KABUL KOŞULLARI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı’na Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın TYT puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Üniversite sınavında yeterli puan alan ve programımızı tercih eden öğrenciler, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

PROGRAMIN AMACI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, büro yönetimi ilkelerini ve yöntemlerini profesyonelce kullanabilen, iyi insan ilişkileri kurabilen, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, modern protokol bilgilerine sahip, yüksek düzeyde büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı yönetici ve üst kademe idarecilerine yardımcı ve işlerini kolaylaştırmaya çalışan etkili bir çalışan yetiştirmeye çalışır.

ÖĞRENCİ PROFİLİ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programında öğrenim görmek isteyen adayların, bilgisayar kullanımına yatkın, güncel gelişmeleri takip eden, iyi insan ilişkileri kurabilen, etkili iletişime sahip, güzel konuşma ve kendini ifade edebilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.

AKADEMİK İLERLEME OLANAKLARI

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavına girebilirler. Sınav sonucunda, adayların sınavdan elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak başarı puanları belirlenir. Yeterli puan alan adayların, ilgili programlarda kontenjan açıldığı takdirde DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans programları şöyle sıralanabilir:
• Halkla İlişkiler
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• İşletme Bilgi Yönetimi
• Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
• Sağlık Yönetimi
• Sağlık İdaresi
• Yönetim Bilişim Sistemleri

Ayrıca ön lisans programından mezun olanlar açık öğretim fakültelerine de dikey geçiş yapabilirler. DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile açık öğretim fakültelerine geçiş yapabilecekleri programlar şöyle sıralanabilir:
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• İktisat
• Kamu Yönetimi
• Maliye
• Sağlık Yönetimi
• Uluslararası İlişkiler
• Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
• İşletme
• Konaklama İşletmeciliği
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• Yönetim Bilişim Sistemleri

MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Program mezunlarının istihdam olanakları oldukça yüksektir. Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluşta, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler. İşletmelerin modern işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır. Gelişmekte olan ülkemiz için büro faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek için destek olmak üzere bu alanda eğitim görmüş yeterli sayıda ara eleman sağlayacaktır.

DERS PLANI

Menü