TEXTILE TECHNOLOGY

Menu

Announcements

View All

Prof. Dr. Yahya Can

Phone:  0 258 212 37 88 / 1198
Fax: 0 258 212 80 65

email: ycan@pau.edu.tr

 

Asst. Prof. Cigdem Akduman

Phone:  0 258 212 37 88 / 1203
Fax: 0 258 212 80 65

email: cakduman@pau.edu.tr

Öz geçmiş

Asst. Prof. Mihriban Kalkancı

Phone: 0 258 212 37 88 / 1118

Fax: 0 258 212 80 65

Email. mkalkanci@pau.edu.tr

 

Asst. Prof. Levent İnanç

Phone:  0 258 212 37 88 / 1167
Fax: 0 258 212 80 65

email: linanc@pau.edu.tr

Asst. Prof. Gonca Şimşek Gündüz

Phone:  0 258 212 37 88 / 1126
Fax: 0 258 212 80 65

email: gsimsek@pau.edu.tr

Öz geçmiş

 

Associate Prof. Meruyert Kaygusuz

Phone:  0 258 212 37 88 / 1118
Fax: 0 258 212 80 65

email: meruyertk@pau.edu.tr