GÜNCEL DUYURULAR
 • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
 • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

Doç. Dr. Özer CAN


Pamukkale Üniversitesi

Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Kat 1, Ofis No: A0119, Kınıklı Kampüsü, 20020 Kınıklı/Denizli

Ofis Tel    : 0 (258) 296 41 41

Faks         : 0 (258) 296 41 96

E-Posta    :  ozercan@pau.edu.tr

Web         : http://www.pau.edu.tr/ozercan 

        

Eğitim

 

Lisans (2001)  Gazi Üni., Teknik Eğt. Fak., Makine Eğt. Böl., Otomotiv Eğt., A.B.D., Ankara

 Yüksek Lisans (2004) Gazi Üni., Fen Bil. Enst., Makine Eğt. A.B.D., Ankara

Doktora (2012) Gazi Üni., Fen Bil. Enst., Makine Eğt. A.B.D., Ankara

 Doğum Yeri: ESKİŞEHİR 10.09.1979                                                                                                                                                                                                                  

                                           
İlgi Alanları
  • İçten Yanmalı Motorlar,
  • Yenilenebilir yakıtlar ve yanma,
  • Egzoz emisyonları.
   

 

Akademik Bilgiler


Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI/SCI-E) Yayımlanan Makaleler

1- Can O., Çelikten İ., Usta N., “Effects of ethanol addition on performance and emissions of a turbocharged indirect injection Diesel engine running at different injection pressures”. Energy Conversion and Management (Elsevier), 45, 15-16, 2429-2440, 2004.

2-Usta N., Özturk E., Can O., Conkur E. Ş., Nas S., Çon A.H., Can A. Ç., Topçu M. “Combustion of biodiesel fuel produced from hazelnut soapstock/waste sunflower oil mixture in a diesel engine”. Energy Conversion and Management (Elsevier), 46, 741-755, 2005.

Bu makale yayınlanma tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl süre boyunca Energy Conversiyon and Management Dergisi ScienceDirect Top 25 listesinde kalmıştır. (Tıklayınız)

3-Can O., Cinar C., Sahin F., "Effects of Premixed Gasoline Charge on HCCI-DI Engine Combustion and Exhaust Emissions”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 24, 2, 229-236, 2009.

4-Guru M., Koca A., Can O., Cinar C., Şahin F.,“Biodiesel production from waste chicken fat based sources and evaluation with Mg based additive in a diesel engine”, Renewable Energy (Elsevier), 35, 637–643, 2010.

5-Cinar C., Can O., Sahin F., Yücesu H.S., “Effects of premixed diethyl ether (DEE) on combustion and exhaust emissions in a HCCI-DI diesel engine”, Applied Thermal Engineering (Elsevier), 30, 360–365, 2010.

6-Can O., "Combustion Characteristics, Performance and Exhaust Emissions of a Diesel Engine Fueled with a Waste Cooking Oil Biodiesel Mixture", Energy Conversion and Management (Elsevier), 87, 676-686, 2014. 

* Bu makale yayınlanma tarihinden itibaren 6 ay süre boyunca Energy Conversion and Management Dergisi ScienceDirect Top 25 listesinde kalmıştır (Tıklayınız)

7-Can O., Öztürk E., Solmaz H., Aksoy F., Cinar C., Yücesu H.S., "Combined Effects of Soybean Biodiesel Fuel Addition and EGR Application on the Combustion and Exhaust Emissions in a Diesel Engine", Applied Thermal Engineering (Elsevier), 95, 115-124, 2016.

8-Cinar C., Uyumaz A., Polat S., Yilmaz E., Can O., Solmaz H., "Combustion and Performance Characteristics of a HCCI Engine utilizing trapped residual gas via reduced valve lift" Applied Thermal Engineering (Elsevier), 100, 586-594, 2016.

9-Cinar C., Şahin F., Can O., Uyumaz A., "A Comparison of performance and exhaust emissions with different valve lift profiles between gasoline and LPG fuels in a SI engine" Applied Thermal Engineering (Elsevier), 107, 1261-1268, 2016.

10- Can O., Öztürk E., Yücesu H. S., "Combustion and Exhaust Emissions of Canola Biodiesel Blends in a Single Cylinder DI Diesel Engine", Renewable Energy (Elsevier), 109, 73-82, 2017.

11- Öztürk E., Can O., Usta N., Yücesu H. S., "Effects of Retarded  fuel injection timing on combustion and emissions of a diesel engine fueled with canola biodiesel", Engineering Science and Technology, an International Journal (Elsevier), 23, 1466-1475, 2020.

12- Mina J.Z., Safieddin S.M., Restrepo A., Solmaz H., Calam A., Can O., "Exergy Analysis in a HCCI Engine Operated with Diethly Ether-Fusel Oil Blends", Case Studies in Thermal Engineering (Elsevier), 32, 101899, 2022.

13- Safieddin S.M., Babagiray M., Aytav E., Can O., "Multi-objective optimization of DI Diesel Engine Performance and Emission Parameters Fueled with jet-A1 Diesel Blends", Energy (Elsevier), 242, 122997, 2022.

14- Ozturk E., Can O., "Effects of EGR, Injection Reterdation and Ethanol Addition on Combustion, Performance and Emissions of a DI Diesel Engine Fueled with Canola Biodiesel/Diesel Fuel Blend", Energy (Elsevier), 244, 123129, 2022.

15-  Can O., Baklacioglu T., Ozturk E., Turan O., "Artificial Neural Networks Modelling of Combustion Parameters for a Diesel Engine Fueled with Biodiesel Fuel", Energy (Elsevier), 247, 123473, 2022.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1-Can O., Çelikten İ., Usta N., “Etanol Karışımlı Motorin Yakıtın Diesel Motoru Egzoz Emisyonlarına Etkisi”. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11, 2, 219-224, 2005.

2-Usta N., Can O., Özturk E., “Alternatif Dizel Motor Yakıtı Olarak Biyodizel ve Etanolün Karşılaştırılması”, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11,3, 325-334, 2005.

3- Can O., Yucesu H.S., Çınar C., Baydır Ş.A., Şahin F., Öztürk E., “Effects of Engine Load on Combustion Characteristics of a Port Type Etanol Fuel Injected HCCI Engine,  The International Journal of Fuels, Fire and Combustion in Engineering (FCE), 3, 34-40, 2016.

4- Can O., Özturk E., Arcaklıoglu E.,  “Artificial Neural Network Based Determination of the Performance and Emissions of a Diesel Engine Using Ethanol-Diesel Fuel Blends",  International Journal of Automotive Science and Technology, 5, 1, 43-51, 2021.

 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1-Çelikten İ., Can O., “Tam Yükte Çalışan İndirekt Püskürtmeli Dizel Motorunda Dizel ve Farklı Oranlardaki Dizel-Etanol Yakıt karışımlarının Performans ve Emisyonlara Etkisi”, Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 7-8 Eylül, Gazi Üniversitesi, Ankara 2004.

2-Usta N., Öztürk E., Can O., “Yüksek Serbest Yağ Asitlerine Sahip Bitkisel Yağ Kaynaklarından Biyodizel Üretimi ve Dizel Motorunda Kullanımı”, Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 8. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 7-8 Eylül, Gazi Üniversitesi, Ankara 2004.

3-Usta N., Can O., Öztürk E., “An experimental study on performance and exhaust emissions of a diesel engine fuelled with diesel fuel No.2 / waste sunflower oil methyl ester blends” Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 9. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 7-8 Eylül, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale 2006.

4- Can O., Şahin F., Çınar C., Yücesu H.S., “Bir Dizel Motorunda Emme Manifolduna Metanol Enjeksiyonunun Egzoz Emisyonları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”,  Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 9-10 Ekim, Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2008.

5-Guru M., Koca A., Can O., Çınar C., Sahin F.,“Mg katkılı hayvansal kökenli biyodizelin Dizel motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkilerinin incelenmesi”, Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 10. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 9-10 Ekim, Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2008.

6-Baydır Ş.A., Yücesu H.S., Çınar C., Can O., “Açık Kaynak Kodlu Simulasyon Araçlarının Buji İle Ateşlemeli Motor Modellemesinde Örnek Kullanımı”, Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 11th International Combustion Symposium, Uludag Uni. and International Sarajevo Uni., June 24th - 27th, Sarajevo, 2010.

7-Baydır Ş.A., Yücesu H.S., Can O., Çınar C., “Farklı Çalışma Parametrelerinin n-Heptan Yakıtlı HCCI Motorda Yanma Süreci Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 11th International Combustion Symposium, Uludag Uni. and International Sarajevo Uni., June 24th - 27th, Sarajevo, 2010.

8-Can O., Yücesu H.S., Çınar C., Baydır S.A., Şahin F., “HCCI-DI Motorun Düzenli Çalışabilme Limitleri ve Egzoz Emisyonları (Kısım 1: Ön Karışımlı Etanol Dolgusunun Etkileri)”, Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 11th International Combustion Symposium, Uludag Uni. and International Sarajevo Uni., June 24th - 27th, Sarajevo, 2010.

9-Can O., Yücesu H.S., Çınar C.,Baydır S.A., Öztürk E., “HCCI-DI Motorun Düzenli Çalışabilme Limitleri ve Egzoz Emisyonları (Kısım 2: EGR’nin etkileri)”, Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 11th International Combustion Symposium, Uludag Uni. and International Sarajevo Uni., June 24th - 27th, Sarajevo, 2010.

10- Yücesu H.S., Can O., Çınar C., Yavuzcan H.G., Önder M., “Bir Dizel Motorunda Kısmi ve Tam HCCI Uygulaması”, 6. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 16-18 Mayıs, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2011.

11- Can O., Yucesu H.S., Çınar C., Baydır Ş.A., Şahin F., Öztürk E., “Effects of Engine Load on Combustion Characteristics of a Port Type Etanol Fuel Injected HCCI Engine”, European Union Marie-Curie Conference on Fuels and Combustion in Engines, FCE’12, January, 19th – 21th, İstanbul Technical University, İstanbul, 2012.

12- Can O., Yucesu H.S., Çınar C., Öztürk E., Şahin F., Baydır Ş.A., Bir DI Dizel Motorda Etanol Ön Karışımlı Kısmi-HCCI Uygulamasının Yanma ve Motor Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2012.

13- Baydır Ş.A., Yücesu H.S., Çınar C., Can O., “HCCI Motorda Ron20 Yakıtı Yanmasının İncelenmesi (Kısım 1: Kimyasal Kinetikler ve Tek Bölgeli Model Kullanımı) ”, Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2012.

14- Baydır Ş.A., Yücesu H.S., Can O., Çınar C., “HCCI Motorda Ron20 Yakıtı Yanmasının İncelenmesi (Kısım 2: Kimyasal Kinetikler ve Paralel Hesaplamalı CFD Kullanımı)” Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 12. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 24-26 Mayıs, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, 2012.

15- Uyumaz A., Can O., Çınar C., Yavuzcan B., "Bir Dizel Motounda GTL Katkılı Dizel Yakıtı Kullanımının İncelenmesi", 7. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 30 Ekim - 1 Kasım, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2013. 

16- Öztürk E., Can O., Yücesu H.S., Usta N., Aydoğan B., "Kanola biyodizel-dizel karışımı kullanılan bir dizel motorda EGR kullanımının yanma ve emisyon paremetrelerine etkilerinin incelenmesi", Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 13. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 9-11 Eylül, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa, 2015.

17- Öztürk E., Can O., Usta N., Yücesu H.S., "Effects of Retarded Injection Timing on Combustion, Performance and Emission Parameters of a DI Diesel Engine Fuelled with Diesel/Canola Bİodiesel Blend" Uluslararası Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu, 14. Uluslararası Yanma Sempozyumu, 25-26 Nisan, Karabük Universitesi, Karabük, 2018.

18- Öztürk E., Köroğlu S., Can O., Güven R. F., Bıyıklı F. M., Balkan M. E., Belli B., Demirçalı A., "Otonom Taşıtlar için Hiposikloid Direksiyon Dişli Kutusu Tasarımı ve Prototip İmalatı" ISITES2018 - 6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 09-11 Novenmer, Antalya, 2018.

19- Cetin Ö., Can O., "Grafen Oksit Katkılı Motor Yağlarının Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi" ISASTECH2021 - 2nd International Symposium on Automotive Science and Technolgy, 08-10, September, Ankara, 2021.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1-Usta N., Aydoğan B., Can O., Öztürk E., “Farklı Biyodizel Yakıtların Viskozitelerinin Düşük Sıcaklıklarda Değişimlerinin İncelenmesi”, 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK’07, Erciyes Üniversitesi, 30 Mayıs-2 Haziran, Kayseri 2007.

2-Yücesu H. S., Koca A., Can O., Çınar C., "İçten Yanmalı Motorlarda HCCI Uygulaması", 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, 2-4 Mayıs, Diyarbakır, 2013.

3-Usta N., Aydoğan B., Can O., Öztürk E., “Atık Kızartma Yağlarından TS EN 14214 Standardına Uygun Biyodizel Yakıt Üretimi”, 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi ULIBTK’13, Ondokuz Mayıs Üniversitesi,  9 -12 Eylül, Samsun 2013.

 

Araştırma Projeleri

1-Kullanılmış Bitkisel Yağların Dizel Motorlarda Yakıt olarak Kullanımı, PAU Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: 2003MHF003, Bitiş Tarihi: 2005. (Yardımcı Araştırmacı)

2-Dizel Motorlar İçin Yenilenebilir Alternatif Biyodizel Yakıt Gelistirilmesi, Tübitak, Proje Kod No:104M256, Bitiş Tarihi: 2008. (Yardımcı Araştırmacı)

3-Homojen Karışımlı Sıkıştırma İle Ateşlemeli Bir Motorun Tasarımı ve İmali Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: TEF 07/2006-17, Bitiş Tarihi: 2008. (Yardımcı Araştırmacı)

4-Homojen Dolgulu Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorlarda (HCCI) Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarının İncelenmesi, Tübitak, Proje Kod No: 108M228, Bitiş Tarihi: 2011, (Bursiyer)

5-HCCI (Homojen Şarjlı Sıkıştırma ile Ateşlemeli) Bir Motorda Yanma ve Emisyonların Bilgisayar Simülasyonu ile Analizi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: TEF, 07/2008-04, Bitiş Tarihi: 2010, (Yardımcı Araştırmacı)

6-Homojen Dolgulu Sıkıştırma ile Ateşlemeli Motorlarda Yanma, Motor Performansı ve Egzoz Emisyonlarının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Kapsamlı Bap projesi, Proje Kod No: TEF 07/2008-17, Bitiş Tarihi: 2011, (Yardımcı Araştırmacı)

7-LPG Yakıtlı Buji ile Ateşlemeli Bir Motorda Supap Zamanlaması Değişiminin Performans ve Emisyonlara Etkilerinin İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: TEF 07/2011-08, Bitiş Tarihi: 2014, (Yardımcı Araştırmacı)

8-Buji ile Ateşlemeli Bir Motor için İyon Akım Sensörünün Geliştirilmesi ve Yanma Parametrelerinin Belirlenmesinde Kullanılması, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: TEF 07/2011-63, Bitiş Tarihi: 2015, (Yardımcı Araştırmacı)

9-Atık Bitkisel Yağlardan Üretilen Biyodizelin Motor Performansına, Egzoz-Gürültü Emisyonları ve Motor Titreşim Karakteristiğine Olan Etkilerinin Araştırılması, Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: 2014.07.04.281, Devam Ediyor (Yardımcı Araştırmacı)

10- Hibrid, Elektrikli, Otonom Taşıtlar için Prototip Geliştirme ve Laboratuvar Altyapısının Geliştirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: 2018KRM004, Bitiş Tarihi: 2019, (Yardımcı Araştırmacı)

11- Nano-grafen Oksit Katkı Maddesinin Motor Yağı Tribolojik Özellikleri ve Motor Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje Kod No: 2019FEBE035, Bitiş Tarihi: 2021 (Yürütücü)

12- Buji Ateşlemeli Motorlarda Türbülanslı Jet Ateşleme Sisteminin Deneysel Olarak İncelenmesi, Tübitak, Proje Kod No: 123M586, 2023 Devam ediyor (Yürütücü)

 

Uluslararası Bilimsel Dergi Hakemlikleri

 • Applied Energy (Elsevier) (Link)
 • Applied Thermal Engineering (Elsevier) (Link)
 • Biofuels (Taylor and Francis)
 • Energy (Elsevier) (Link)
 • Energy Conversion and Management (Elsevier) (Link)
 • Energy and Environment (SAGE) 
 • Energy Soruces, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects (Taylor&Francis)
 • Fuel (Elsevier) (Link)
 • Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi Univ.
 • Journal of the Institution of Engineers (India): Series C (Springer)
 • Journal of Thermal Science and Technology
 • Proc IMechE Part E: Journal of Process Mechanical Engineering (SAGE)
 • Renewable Energy (Elsevier) (Link)
 • SAE Technical Papers
 • SAE International journal of Fuels and Lubricants
 • Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering
 • Transportation Research Part D: Trasport and Environment (Elsevier) (Link)
 • International Energy Journal
 • International Journal of Automotive Engineering and Technologies
 • International Journal of Oil, Gas and Coal Technology (Inderscience)
 • International Journal of Turbo and Jet-Engines (De Gruyter)
 • Waste and Biomass Valorization (Springer)

 

Proje Hakemlikleri

 • T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Ar-Ge Merkezi Başvurusu ve Faaliyet Değerlendirme)
      - TIRSAN  Treyler Sanayi ve Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi 2016 yılı faaliyet dönemi izleyiciliği 
      - Başak Trakt%6ouml;r Tarım Ziraat ve İş Mak. San. Ar-Ge Merkezi 2016 yılı faaliyet dönemi izleyiciliği 
      - Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. Ar-Ge Merkezi 2015 yılı faaliyet dönemi izleyiciliği 
      - Oyak Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. Ar-Ge Merkezi 2014 yılı faaliyet dönemi izleyiciliği 
       - Sampa Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sampa A.Ş.) Ar-Ge Merkezi Başvuru Değerlendirme 2013
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Bilimsel Araştıma Projeleri Birimi (3 Adet BAP projesi izleme hakemliği)

 • Verilen Dersler
 • OTO 117 Yakıt Sistemleri (Teknik Eğitim Fakültesi 2012-2013)
 • OTO 444 Motor ve Taşıt Performans Testleri (Teknik Eğitim Fakültesi 2012-2013)
 • OTO 446 Emisyon Kontrolü (Teknik Eğitim Fakültesi 2012-2013)
 • OTO 436 Taşıt İç-Dış Bakım ve Koruma İşlemleri (Teknik Eğitim Fakültesi 2012-2013)
 • OTO 321 Aşırı Doldurma Sistemleri (Teknik Eğitim Fakültesi 2012-2013)
 • OTO 318 Yıl İçi Proje (Teknik Eğitim Fakültesi 2012-2013)
 • OTOM 142 Motor Teknolojisi (Teknoloji Fakültesi 2013-2014, 2015-2016)
 • OTOM 202 Mesleki Yabancı Dil (Teknoloji Fakültesi 2014-2015)
 • OTOM 241 Güç Aktarma Organları (Teknoloji Fakültesi 2014-2015, 2015-2016)
 • OTOM 262 Yakıtlar ve Yanma (Teknoloji Fakültesi 2015-2016)
 • OTOM 370 Taşıt Emisyonları ve Kontrolü  (Teknoloji Fakültesi 2015-2016)

 

 


Menü