Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Belgi’ye gönderilen yazılar, yayın kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Editörler dergi yazım kurallarına uygun olmayan ve akademik niteliği yetersiz makaleleri kabul etmeyebilirler.  

Uygun bulunan makaleler, alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri makaleyi alanında uzman iki hakeme gönderirler. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz ise üçüncü bir hakem belirlenir. Belgi Dergisi çifte kör hakemlik uygulamaktadır. Hakemler yazarları tanımadıkları gibi yazarlar da hakemleri tanımazlar. Her sayıda görev alan hakemler, soyadı alfabetik sırayla, dergi jenerik sayfalarda listelenir.  

Yazarlar, hakemlerin önerilerini dikkate alırlar; fakat katılmadıkları hususlara itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayımlanmasına karar verilen yazılar sayfa düzenlemesi yapıldıktan sonra pdf formatıyla yazarlara gönderilir. Yazar son okumayı yapar ve gerekli düzeltmeleri makale üzerinde göstererek dergiye geri gönderir.

Yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.  Yazıların telifi, PAÜ. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne devredilmiş kabul edilir. Bu devir, internet ortamında yayımlanmayı da kapsar. Yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

Duyurular Tümünü Gör