Menü

Bizi Takip Edin

      TİYATRO:

Kültür ve Sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği yapılardan olan Tiyatro bir kentte olması gereken önemli yapıların başında gelmektedir. Tripolis Tiyatrosu, Tiyatro Hamamı’nın kuzey batısındaki doğal yamacayaklaşık 50º lik bir eğimle yerleştirilmiştir.  Deniz seviyesinden 215 m. yukarıdaki analemna 100 m. çapında olup, tiyatro batı- güney batı yönüne doğru Çürüksu Havzası’na bakar. 8.000 kişilik kapasiteli tiyatronun oturmabasamaklarının bir kısmı yamaçtaki eğim nedeniyle orkestra bölümüne kaymış, bir kısmıise toprak altındadır. Tiyatronun paradoslarında kesme traverten bloklar kullanılırken sahne binasında mermer bloklar kullanılmıştır. Alt ve üst cavea bölümü merkezde yer alan bir gezinti yolu (diazoma) ile birbirinden ayrılmıştır. Tiyatro dışından seyirci alanına giriş kuzeyden 2, güneyden ise 5 adet üzeri tonozlu kapatılmış giriş ile sağlanmaktadır.Birincikatı toprak altında sağlam olarak kalabilen sahne binasına ait blokların büyük bir kısmı orkestra bölümünde yıkıntı halde görülebilir. Sahne binası yaklaşık olarak 7.30 m. genişliğinde ve 40m. uzunluğundadır. Tiyatronun orkestra bölümünde yer alan mimari kalıntıların gösterdiğistil özellikleri göz önüne alındığında M.S. 2. yy. ortalarına tarihlenebilir.


Tiyatronun Batıdan Görünümü


De Laborde, L., Voyage de l' Asie Mineure.

Duyurular Tümünü Gör