Menü

Bizi Takip Edin


         Bu web sitesinden yaptığınız alıntıları şu şekilde kaynak gösterebilirsiniz.

         Duman, B. (2012- 2019). Tripolis Kazı ve Restorasyon Çalışmaları. http://www.pau.edu.tr/tripolis

         

 1. B. Duman, "Son Arkeolojik Araştırmalar ve Yeni Bulgular Işığında Tripolis ad Maeandrum" (Tripolis Ad Maeandrum: The Latest Archaeological Research Results and New Finds), CEDRUS I, 2013.
 2. B. Duman, "Tripolis Kazısı Koruma ve Onarım Uygulamaları", I. Uluslararası Arkeoloji Uygulamaları Sempozyumu: Arkeolojik Alanlarda Koruma Onarım ve Uygulama Prensipleri, 14-16 Kasın 2013, Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi, Denizli.
 3. B. Duman, "Tripolis Antik Kenti 2012 yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Ön Raporu", Türkiye Felsefe Kurumu Seminerler Dizisi 16, 41- 58, (Ankara 2014).
 4. B. Duman, "Tripolis 2. Sezon Kazı ve Restorasyon Raporu: 2013", 36. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 02-06 Haziran 2014, Zeugma Mozaik Müzesi- GAZİANTEP.
 5. B. Duman, "Tripolis Ad Maeandrum 2014 Yılı Kazı, Onarım ve Koruma Çalışmaları", 37. KST, C. 1, 563-584, 2016.
 6. B. Duman, “Tripolis’teki Geç Bizans Kalesi”, (Late Byzantine Castle in Tripolis), (Ed. C. Şimşek, B. Duman, E. Konakçı), Mustafa Büyükkolancı’ya Armağan, Essays in Honour of Mustafa Büyükkolancı, 229- 247, Ege Yayınları, İstanbul, 2015.
 7. B. Duman, "Two Reliefs and Four Emperors from Tripolis ad Maeandrum", Sculpture in Roman Asia, 1 – 3 October 2013 Selçuk (Turkey), Town Hall (forthcoming).
 8. B. Duman, "Preliminary remarks on archaeological evidence on ancient trade in Lydian Tripolis", Archaeology and history of Lydia from the early Lydian period to late antiquity, May 17-18, 2017 / Izmir, Turkey.
 9. B. Duman, "Geç Antik Çağ'da Tripolis", 2. Uluslararası Arkeoloji Uygulamaları Sempozyumu: Geç Antik Çağ'da Lykos Vadisi ve Çevresi, 21-22 Mayıs 2015, Laodikeia Kazıevi, Denizli.
 10. B. Duman, "Menderes Tripolisi'ndeki Arkeolojik Keşifler", Geçmişten Günümüze Denizli 38, 38- 51. 2014.
 11. T. Koralay, B.Duman, K. Deniz, Y. K. Kadıoğlu , "Provenance of Banded Travertine from Tripolis Antique City (Yenice/Buldan - Denizli) Based on the Minero-Petrographic and Geochemical Characterization", Landscape and History in the Lykos Valley, 143- 164, New Castle, 2017.
 12. T. Koralay, B. Duman, Y.K. Kadıoğlu, A.A. Akyol, "Tarihi Harç ve Sıva Örneklerinin Çoklu Analitik Yöntemler Kullanılarak İncelenmesi: Tripolis (Yenicekent /Denizli) Örneği, 37.Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 11- 15 Mayıs 2015, Erzurum Atatürk Üniversitesi.
 13. B. Semiz, B. Duman, "Tripolis'te Bulunan Geç Antik Çağ Unguentariumlarının Muhtemel Hammade Kaynaklarının Araştırılması", 16. Ulusal Kil Sempozyumu, 02-05 Eylül 2015, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troia Kültür Merkezi.
 14. B. Duman, "A Group of Local Production Middle Byzantine Period Pottery From Tripolis: Micaceous While Painted Ware, Anatolia Antiqua, Eski Anadolu XXII, Institut Français D'Etudes Anatoliennes Georges-Dumenzıl CNRS USR 3131, De Boccard 2014 , 225-236.
 15. B. Duman, "Tripolis'te Gerçekleştirilen Arkeolojik Çalışmaların Özeti (2012-2015)", Geçmişten Günümüze Denizli 47, 78-87, 2016.
 16. B. Duman, "African Red Slip Ware in Lydian Tripolis", Rei CretariÆ RomanÆ FaVtorVm Acta 44, 699-706, 2016.
 17. B. Duman, "Tabernae in Tripolis", Landscape and History in the Lykos Valley, (Eds.C.Şimşek- F. D'Andria), 109- 142, New Castle, 2017 .
 18. B. Duman, "Tripolis 2015 Yılı Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları", 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt, 539- 562, Ankara, 2017.
 19.  B. Duman (ed.), Tripolis ad Maeandrum I, Tripolis Araştırmaları, Ege Yayınları, İstanbul, 2017.
 20.  Şimşek, C., Alkaç, E., Duman, B., Laodikeia Amphora Mühürleri, Laodikeia Çalışmaları 4, İstanbul, 2017.
 21. B. Duman, "Typo-chronological Table of Late Roman Amphorae From Lydian Tripolis", (ed. D. Dixneuf), LRCW 5, Late Roman coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean. Archaeology and archaeometry. Vol. 2, 743-758, Alexandrie, 2017.
 22. B. Duman, "Geç Antik Çağ'da Lydia Tripolisi" (Lydian Tripolis During Late Antiquity), (Eds. C. Şimşek-T. Kaçar), Geç Antik Çağ'da Lykos Vadisi ve Çevresi / The Lykos Valley and Neighbourhood in Late Antiquity, 343-367, İstanbul, 2018.
 23. B. Duman, "Tripolis 2016 Yılı Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları", 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 261-284, 2018.
 24. B. Duman, "Two Reliefs and Four Emperors From Tripolis ad Maenadrum", (Ed. M. Aurenhammer), Sculpture in Roman Asia Minor, ÖAI Sonderschriften Band 56, Wien 2018, 175-182.
 25. B. Duman, B. Semiz, M. Ok, "Analytical Study of Roman Red Slip Ware From Ancient Tripolis (Denizli, Turkey)", Measurement 129, 530-541, 2018.
 26. B. Duman, "The First Evidence of Round Oinophoros Workshop in Late Roman Tripolis", Rei CretariAE RomanAE FaVtorVm Acta 45, 667-674, Bonn, 2018.
 27. T. Koralay, M.O. Baykara, K. Deniz, Y.K. Kadıoğlu, B. Duman, C.C. Shen, "Multi-Isotope Investigations for Scientific Characterization and Provenance Implication of Banded Travertines from Tripolis Antique City (Denizli-Turkey), Environmental Archaeology, Vol. 24: 3, 317-336, 2019.
 28.  B. Duman, "Tripolis 2017 Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1. Cilt, 325-344, 2019.

Duyurular Tümünü Gör