Menü

Bizi Takip Edin

AGORA

Geç Roma Agorası, Sütunlu Cadde'nin kuzeyinde, kent merkezinde yer almaktadır.  İç ölçüleri 44.50x57.10 m. olan yapı, yaklaşık 2.540 m² lik bir alana yayılmaktadır (Figür 1). Güneyinde ve kuzeyinde basamaklı platformlar yer alırken, batısında stoa yer alır. Kazısı henüz bitirilmemiş olan Agora, stoa ile birlikte, MS 4 yy. sonu-MS 5. yy. başında daha önceki dönemlerde aynı alanda yer alan Agora’nın tekrar düzenlenmesiyle inşa edilmiş olmalıdır.

Agoranın kuzey kenarında tek cephede (Figür 2), güney kenarında (Figür 3) ise üç cephede devam eden 7 basamaklı oturma platformları, insanların oturması ve dinlenmesi amacıyla yapılan theatron benzeri yapılardır.

Agoranın kuzey kenarı, Hierapolis Caddesi gibi heykeller ile süslüdür. Çalışmalarda heykellerden 2 tanesi, altındaki mermer kaideler ile birlikte yıkılmış hali ile bulunmuştur.

 

AGORA BATI STOA

Sütunlu Cadde'nin kuzeyinde yer alan Agoranın kazı çalışmaları devam etmekte olup 6 m. genişliğindeki Batı Stoa'nın 58 m.'lik kısmı açığa çıkarılmıştır. Batı Stoa'nın batısını kuzey güney yönlü bir duvar sınırlarken, doğusunu her iki metrede bir bulunan, portiğin ahşap çatısını taşıyan 3.5 m. yüksekliğindeki 23 sütun sınırlandırmaktadır (Figür 4). Stoa zemininde onyx cinsi taş kullanılarak yapılan opus sectile taban döşemesi üç farklı tiptedir (Figür 5).

AGORA KUZEY STOA

Geç Roma Agorası Kuzey Oturma Platformu kuzey bitişiğinde doğu batı yönlü devam eden stoa, doğuda Hierapolis Caddesi ile sınırlanmaktadır. Batıya doğru ilerleyen Stoa, 44x64 m. ölçülerinde düzgün kesilmiş dörtgen traverten bloklar ile inşa edilmiş Bouleuterion’nun (Meclis Binası) kuzey paralelinde devam etmektedir. Kuzeyinde ise 2.50 m. aralıkla yerleştirilmiş doğu batı yönlü devam eden sütun dizisi bulunmaktadır (Figür 6).

Agora Kuzey Stoa’sının doğu batı yönlü ilk 45 metresi Agora Kuzey Oturma Platformunun kuzey bitişiğine, kalan 46 metresi ise Bouleuterion’nun (Meclis Binası) kuzeyine yaslandırılmıştır.

Stoanın büyük bir kısmında onyx malzemeden yapılmış opus sectile zemin döşemesinin korunmuş olduğu söylenebilir.

Kuzey Stoa’nın batı yarısında 6 adet sütun güneye doğru yıkılmış halde bulunmuştur. Bu sütunlar üç tamburdan oluşmaktadır ve toplam yükseklikleri sütun başlıkları ile beraber yaklaşık 3.90 ile 4.15 metre yüksekliğe ulaşmaktadır.

Stoa’nın üzerine doğu batı yönünde 65 ile 84. metreleri arasında, Bouleuterion’un kuzey duvarına yaslandırılmış geç dönem yapısı doğu-batı yönlü ve kuzey-güney yönlü dikdörtgen planlı iki yapının ‘L’ formunu oluşturacak şekilde Stoa zemini üzerine yerleştirilmesiyle işlik inşa edilmiştir (Figür 7).

Duyurular Tümünü Gör