Menü

Bizi Takip Edin

MOZAİKLİ VİLLA

30.60x10.15 m.lik kısmı açılan Mozaikli Villa (Figür 1), iki mozaik zeminli, bir kireç harç zeminli, bir tuğla zeminli odadan, bir latrinadan ve bir apsisli yapıdan oluşmakta olup üç kullanım evresi bulunmaktadır (Figür 2). Villada yapılan çalışmalarda ele geçen arkeolojik veriler dikkate alındığında yapının ilk yapım evresi Geç Hellenistik- Erken Roma Dönemi’ne tarihlenmektedir. Günümüzde yüzeyde görülen kalıntılar daha çok M.S.4-5. yy.a aittir.

Mozaik zemin döşemesine sahip Mekân 1 ve Mekân 2, M.S. 4. yy.da inşa edilerek M.S. 5. yy.da da kullanılan evin salon kısmıdır. M.S. 5. yy.da bu odalara ilave olarak Mekân 3 ve batısındaki odalar, Mekân 4 ve kuzeyinde bulunan ibadethane olarak kullanılan Apsisli Yapı inşa edilmiştir.

Yapının doğu kenarında küçük bir latrinası (tuvalet) bulunması, bazı odaların zemininde mozaik döşeme olması, evde yaşayanların varlıklı kişiler olduğunu göstermektedir.


MEKÂN 1

Mozaikli Villa’nın en güneyinde yer alan 7.75x6.65 m. iç ölçülerindeki oda, Mozaikli Villa olarak isimlendirilen evin büyük salonu olmalıdır (Figür 3). Oda içerisinde krem, pembe, kırmızı, turuncu ve lacivert renklerin kullanıldığı mozaik zemin üzerinde 2 farklı bitkisel ve geometrik bezeme tekrarlanmaktadır (Figür 4). Mozaiğin kenarlarında ise birbirinin devamı şeklinde aralıksız devam eden yatay pano içerisinde baklava motifleri ve ortasında renkli daireler yer almaktadır.


MEKÂN 2

Mekân 1’in kuzeyinde bulunan oda 3.30x6.10 m. iç ölçülerine sahiptir. Mekân 2’nin zemininde de Mekân 1’de olduğu gibi mozaik zemin döşemesi bulunmaktadır. Bu oda da, Mekân 1 gibi Mozaikli Villa’nın diğer bir salonu olmalıdır. Kuzeyindeki merdivenlerden ahşap üst katına çıkılıyor olmalıdır.

Söz konusu mozaiğin kenarlarında krem, lacivert ve kırmızı renklerden oluşan bordür bulunmaktadır. Bordürün ortasında da, kırmızı, turuncu, pembe, lacivert ve krem renklerinde dairesel motiflerden oluşan mozaik yer almaktadır (Figür 5).

Mozaik zemin döşemesine sahip Mekân 1 ve Mekân 2,  koruma amaçlı taşınabilir bir çatı ile kapatılmıştır (Figür 6).

            

MEKÂN 3

Mekân 2’nin kuzeyinde bulunan oda 4.50x4.50 m. iç ölçülerine sahip olup zemini kireç harçlıdır. Mozaikli Villa’nın 2. kullanım evresinde (M.S. 5. yy.) inşa edilen mekânın 3. bir kullanım evresi (M.S. 6. yy.) de söz konusudur. Söz konusu evrede mekânın kuzey ve batı duvarındaki kapı boşluğunun tamamı, doğu duvarındaki kapı boşluğunun da bir kısmı kapatılmıştır. Bu evrede Mekân 3 içerisinde, çevredeki yapıların inşasında kullanılmak üzere kireç söndürülmüş, bu kirecin bir kısmı kullanılmış bir kısmı da Mekân 3’ün güney duvarı önünde kullanılmadan kalmıştır.

Mekân 2’nin kuzeyinde, batıdan doğuya doğru yükselen bir merdiven bulunmaktadır (Figür 7). Traverten bloklardan yapılan merdiven basamakları Mekân 3’ün üst katına çıkmak için yapılmış olmalıdır.

Merdiven basamaklarının kuzeyinde, Mekân 3’ün batısında da 3.23x0.96 m. iç ölçülerine sahip doğu ucu açık koridor şeklinde bir oda bulunmaktadır. Yer yer korunabilen kireç harçlı bir zemine sahip odanın doğu ucu Mekân 3’e açılmaktadır. Odanın güney kenarında da, merdiven basamaklarının altında üzeri kemerle örülü bir alan açığa çıkarılmıştır. Üzeri pişmiş toprak tuğlalardan yapılan bir kemer ile kapatılan alan, depo ya da kiler olarak kullanılmış olmalıdır.

Mekân 3’ün batısındaki diğer bir oda da, 3.10x1.70 m. iç ölçülerine sahip olup, doğu-batı yönlü uzanan dikdörtgen bir forma sahiptir.


LATRİNA

Mekân 3’ün güneydoğusunda, Mekân 2’nin ise doğusunda, 3.75x1.35 m. lik bir alanda küçük bir latrina bulunmaktadır.

Tuğla taban döşemesine sahip kanalizasyonun kuzey ucunda batıya doğru devam eden ve güney uçta da doğuya doğru devam eden bir kanalizasyon gideri bulunmaktadır. Kanalizasyon önündeki duvarın batısında kanal olabilecek bir alan açığa çıkarılmıştır. Latrinanın temiz su kanalı olabilecek bu alan, hemen güneyindeki doğu-batı yönlü duvarın içinde bulunan künk ile bağlantılıdır. Latrinada yapılan kazı çalışmalarında temiz su kanalı ile pis su kanalı açığa çıkarılmışken olasılıkla ahşap olan oturma yeri günümüze kadar korunamamıştır.

 

MEKÂN 4

Mekân 3’ün kuzeyinde, Apsisli Yapı’nın da güneyinde bulunan mekân, 7.55x4.33 m. iç ölçülerine sahiptir (Figür 8). Tuğla taban döşemesi bulunan mekân, Mozaikli Villa’nın 2. kullanım evresinde (M.S. 5. yy.) inşa edilmiştir.

 

APSİSLİ YAPI        

Mekân 4’ün kuzeyindeki yapının doğusunda, çapı 5 m. olan yarım daire şeklinde bir apsis duvarı açığa çıkarılmıştır (Figür 9). Apsis duvarının güney yarısında ve kuzey yarısında, duvar yüksekliği boyunca devam eden niş şeklinde iki alan açığa çıkarılmıştır. Bunlar pastophorion odalarının mimariye yansımaları olmalıdır (Figür 10).

Açığa çıkarılan Apsisli Yapı, bir kilise ya da şapelin doğuya bakan apsis bölümü olmalıdır. Ayrıca güneyindeki Mozaikli Villa’ya ait olduğu düşünülen bu küçük ibadethane, Mozaikli Villa’nın 2. kullanım evresinde (M.S. 5. yy.) inşa edilmiş olmalıdır.

Zemin üzerinde yapılan çalışmalarda, apsis duvarının batısında kuzey-güney yönlü uzanan bir duvar hattı açığa çıkartılmıştır. Bahsi geçen duvar, M.S. 4. yy.a tarihlendirilen Mekân 1’in güneyindeki kapı söveleri, Mekân 1 ve 2’nin doğu duvarı, Mekân 3’ün içerisindeki kuzey- güney yönlü eşik bloğu ve Apsisli Yapı’nın kuzeyindeki kapı söveleriyle aynı aksta bulunması sebebiyle bu alandaki M.S. 4. yy.a tarihlendirilen bir yapıya ait olmalıdır.

Apsisli Yapı’nın kuzeyinde açığa çıkarılan kapı söveleri ve batıya doğru devamındaki oda, Mozaikli Villa’nın kuzeyinde, M.S. 4. yy.da inşa edilip kullanılan başka bir ev ya da yapıya ait olmalıdır.

Duyurular Tümünü Gör