Değişim Programları

Erasmus Programı

Erasmus programı,  Avrupa Birliği tarafından yürütülen bir değişim programıdır.  Erasmus programı Avrupa Birliği ülkeleri (Erasmus Ka 103) ile aday ülkelerdeki (Erasmus Ka 107) yükseköğretim kurumlarının işbirliğini teşvik ederek, üniversiteler arası eğitimde kalitenin arttırılmasını ve geliştirilmesini amaç edinmektedir.   Bu program, öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak ve ülkeler arasındaki iş birliğini artırmak amacıyla oluşturulmuştur. Akademik değişim ve gençlik değişim programlarının yanı sıra staj, iş ve spor alanlarında iş birliği projelerini de içermektedir.  Değişimler sayesinde, katılımcılar yurtdışı deneyimi yaşayarak,  farklı kültür ve yaşam tarzlarını yerinde görme ve öğrenme imkanı bulurlar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Farabi Programı

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumlan arasında protokol kapsamında yapılan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programıdır. Mevlana Değişim Programında amaç, öğrenci ve öğretim elemanlarının evrensel yükseköğretim ve kültürlerarası deneyimler elde etmesini sağlamaktır. Mevlana Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü Mevlana Değişim Programı Protokolüne taraf olan ve eğitim veren başka bir yükseköğretim kurumunda sürdürmesini içerir. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Değişimin toplam süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.