Menü

Akademik Kadro

 

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yüksek Lisans:

İnönü Üniversitesi, Türk Edebiyatı Eğitimi

Doktora:

Selçuk Üniversitesi, Yeni Türk Edebiyatı

Çalışma/Araştırma Alanı:

Türkçe Eğitimi, Yeni Türk Edebiyatı, Felsefi Antropoloji,

Tel (Ofis):

02582961015

E-posta:

nozturk@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Prof. Dr. Derya YAYLI

 

Lisans:

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Eğitimi

Yüksek Lisans:

Bilkent Üniversitesi İngilizce Eğitimi

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi Türkçe Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Yabancı Dil Olarak Türkçe; Öğretmen Yetiştirme

Tel (Ofis):

02582961022

E-posta:

dyayli@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Prof. Dr. Bedri Sarıca

Lisans:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Doktora:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Çalışma/Araştırma Alanı:

Türk dili

Tel (Ofis):

02582961241

E-posta:

bsarica@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Doç. Dr. Kerim DEMİRCİ

Lisans:

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yüksek Lisans:

The Ohio State Universitiy, Near Easteren Languages and Culteres

Doktora:

Universitiy of Wisconsin – Madison, Languages and Culteres of Asia, Linguistics

Çalışma/Araştırma Alanı:

Dilbilim, Türk Dili, Kazak Türkçesi

Tel (Ofis):

02582961018

E-posta:

kerimdemirci@yahoo.com

Web/Social:

 

 

Yrd. Doç. Dr. ALİ DONBAY

Lisans:

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans:

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Doktora:

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Çalışma/Araştırma Alanı:

Yeni Türk Edebiyatı

Tel (Ofis):

02582961023

E-posta:

adonbay@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Yrd. Doç. Dr. Cemal BAYAK

Lisans:

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Yüksek Lisans:

Boğaziçi Üniversitesi

Doktora:

İstanbul Üniversitesi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Eski Türk Edebiyatı

Tel (Ofis):

02582961016

E-posta:

cbayak@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

 

Yrd.Doç.Dr.Feyza TOKAT

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı ABD

Çalışma/Araştırma Alanı:

Yeni Türk Dili, Osmanlı Türkçesi, Türkçe Eğitimi

Tel (Ofis):

02582961169

E-posta:

ftokat@pau.edu.tr

Web/Social:

-

 

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ASLAN

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bölümü

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çalışma/Araştırma Alanı:

Yeni Türk Edebiyatı

Tel (Ofis):

02582961024

E-posta:

ybakir@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Öğr. Gör. Şerif KUTLUDAĞ

Lisans:

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/Ankara Yüksek Öğretmen Okulu

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens. Türk Dİli ve Edebiyatı Bölümü

Doktora:

 

Çalışma/Araştırma Alanı:

Halk Edebiyatı, Halk Bilimi

Tel (Ofis):

02582961020

E-posta:

 serifk@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Metin TÜRKTAŞ

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Türk Halkbilimi ABD

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Çalışma/Araştırma Alanı:

Türk Halk Edebiyatı

Tel (Ofis):

02582961021

E-posta:

mturktas@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Öğr. Gör. Elif Emine ÖZER 

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yüksek Lisans:

 Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora:

 

Çalışma/Araştırma Alanı:

 

Tel (Ofis):

 

E-posta:

 

Web/Social:

 

 

Öğr. Gör. Canan ALPLER YALÇIN

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bölümü

Doktora:

 

Çalışma/Araştırma Alanı:

 

Tel (Ofis):

02582961019

E-posta:

cyalcin@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

Arş. Gör. Emine KİTİŞ

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bölümü

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü (Devam Ediyor, 35. Madde)

Çalışma/Araştırma Alanı:

 

Tel (Ofis):

 

E-posta:

 

Web/Social: