Kalite el kitabının amacı Pamukkale Üniversitesi’nin kalite yönetim sisteminin açıklanmasıdır. Kalite Yönetim Sistemi; organizasyon, insan kaynakları, ekipman, satın alma ve stok kontrolü, süreç kontrolü, dokümanlar ve kayıtlar, bilgi yönetimi, olayların yönetimi, süreç iyileştirme, hizmet ve memnuniyet ile tesisler ve güvenlik ile ilgili tüm yönetim faaliyetlerini ve süreçleri kapsar.

 

 • Kalite El Kitabı Hakkında
 • Organizasyon
 • İnsan Kaynakları
 • Dokümanlar ve Kayıtlar (Dokümante Edilmiş Bilgi)
 • Ekipman
 • Satın alma ve stok
 • Süreç Kontrolü
 • Olayların Yönetimi
 • Değerlendirme
 • Süreç İyileştirme
 • Bilgi Yönetimi
 • Tesisler ve Güvenlik
 • Hizmet ve Memnuniyet

Hazırlanma Tarihi: 18.04.2018

Güncellenme Tarihi: 25.06.2018