Etkinlik Takvimi

<Haziran 2018>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Tümünü Gör

 

BİLİMSEL FAALİYETLER:

SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan makaleler

Karaman, M., Budakoglu, M, Z. Uça Avcı, Z. D., Ozelkan E., Bulbul, A., Civas, M., and Tasdelen, S.,* Determination of seasonal changes in wetlands using CHRIS/Proba Hyperspectral satellite images: A case study from Acıgöl (Denizli), Turkey., Journal of Environmental Biology, Vol. 36 Special issue, 73-83, January 2015

Elmas, N., Kumral, M., Suner, F., Taşdelen, S., Stratiform barite deposits hosted in metamorphic assamblages of Dinek and surrounding regions, Isparta, Turkey, Journal of Asian Earth Sciences, 2012.

Budakoglu, M., Karaman, M., Kumral M, Zeytuncu, B., Doner, Z., Yildirim Kiran, D., Taşdelen, S., Bülbül, A., Gumus, L., 2018, Risk assessment of trace metals in an extreme environment sediment: shallow, hypersaline, alkaline, and industrial Lake Acıgöl, Denizli, Turkey  Environmental Monitoring and Assessment, 190:169, 2018

Akyol, E., Alkan, M., Kaya, A., Taşdelen, S., Aydın, A., Environmental Urbanization Assessment Using GISand Multicriteria Decision Analysis: A Case Study for Denizli (Turkey) Municipal Area, Advances in Civil Engineering Volume 2018, Article ID 6915938, 7 pages, 2018

ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan

Taşdelen, S., Çelik, S, B., Akyol E., Irgıllı Beldesi (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri - Geological and Geotechnical Properties of Irgilli Town (Denizli), Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22 (3), 213-219, 2016

Taşdelen, S., Güngör, M., Aydın, A., Çukurköy (Denizli) Dolayının Sığ Yeraltı Suyu Hidrojeoloji İncelemesi - Hydrogeologıcal Investıgatıon Of Subsurface Of Çukurköy Surroundıngs (Denizli), Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22 (3), 206-212, 2016

Taşdelen, S., Akyol, E., Beran Çelik, S., Işıklı Beldesi (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeoteknik Özellikleri - Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2149-0309) 3 (2015) 1-2015

Akyol, E., Tasdelen, S., Aydin, A., 2015, Adverse Effects of Soil Grouting on Sandy Soils, Applied Mechanics and Materials Vol. 802,  pp 3-9, Trans Tech Publications, Switzerland.

Aydin, A., Akyol, E., Gungor, M., Soyatik, N., Tasdelen, S., 2015, Seismic Microzonation for Denizli Metropolitan Area, Turkey, Applied Mechanics and Materials Vol. 802 pp 40-44, Trans Tech Publications, Switzerland.

M. Gungor, A. Aydin, E. Akyol, S. Tasdelen, 2015, The Relations between Seismic Results and Groundwater near the Gokpinar Dam Area, Denizli, Turkey, Int. J. of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering Vol:9, No:9, 1128-1131

E. Akyol, S. Tasdelen, N. Batmaz, A. Aydın, A. Kaya, E. Barlas, 2017, The Impact of Earthquakes on Economic Development:  Case of Denizli-Turkey, International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, 5,3 (Spcl Iss-1), 30-35.

A. Kaya, A. Aydın, S. Tasdelen, E. Akyol, 2017, An assessment on heat source of geothermal fields in Buyuk Menderes and Gediz grabens, SW Turkey, International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, 5,3 (Spcl Iss-1), 36-42.

S. Tasdelen, E. Akyol, A. Aydın, A.  Kaya, 2017, Relation Between Hydrodynamics of Gokpinar Springs and Fault Zones Denizli –Turkey, International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, 5,3 (Spcl Iss-1), 68-73.

M. Gungor, A.  Kaya, S. Tasdelen, E. Akyol, A. Aydın, 2017, Heavy Metal Distribution Around Gokpinar Springs, Denizli –Turkey, International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology, 5,3 (Spcl Iss-1), 74-80.

Ulusal Hakemli dergilerde yer alan

Akyol E, Kaya A, Taşdelen S, Beyaz T, Şen G, 2007. Gümüşler (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri, Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt:23, Sayı:1–2, s. 195–205. , 2007

Taşdelen, S., Akyol, E., Bülbül, A., 2001, Çivril İlçesi (Denizli) ve yakın çevresinin hidrojeoloji incelemesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 7, sayı: 2, S: 261-267.

Taşdelen, S., Özgül, S., 2002, Yeşilyurt (Isparta-Sütçüler) ovasının hidrojeoloji incelemesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, sayı:3, S: 349-356, Denizli 

Taşdelen, S., Kaya, M., Çiloğlu, Ö., 2002, Tosya Ovası (Kastamonu) ve Yakın Dolayının Hidrojeoloji İncelemesi, Çukurova Üniversitesi Geosound Yerbilimleri dergisi sayı: 40-41, sayfa: 151-161 Adana 

Gökgöz,  A., Taşdelen, S.,  Kaya, M.,  Bülbül, A., 2005, Denizli Belediyesi Mücavir Alanının Hidrojeolojik Ve Hidrokimyasal İncelemesi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:11, sayı: 1, S:53-62, Denizli 

Uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler

Mutlutürk, M. , Karagüzel, R., Köseoğlu, M., Oran, S., Taşdelen, S.,1991, Eğirdir Gölü ve Havzasının kirletici faktörlerinin araştırılması, Göller Bölgesi Tatlı Su Kaynaklarının Korunması ve Çevre Sorunları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 479-489, Isparta 

Karagüzel, R., Taşdelen, S., Özkul, M., Bilgin, A., 1995, An Investıgatıon for determining the possibility of contamination by waste water discharge to Kikez aquifer , Bucak-Türkiye, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, 9-14 october 1995, S. 693-700, İzmir, TÜRKİYE. 

Bilgin, A., Taşdelen S., Karagüzel, R., Özkul, M., Karstification around Bucak and surrounding area and problems arised, Karst Waters & Envıronmental Impacts (Eds.: G. Gunay, ; A.I. Johnson), A. A. Balkema, 519-524, 1997.

Bilgin, A., Taşdelen S., Karagüzel, R., Özkul, M., 1997, Karstification around Bucak and surrounding area and problems arised, Proceedıngs 5th International Symposıum and Fıeld Semınar on Karst Waters and Envıronmental Impacts/Antalya/Turkey, S. 519-524, 10-20 September 1995, Turkey, A.A.Belcema/Rotterdam/Brookfıeld 1997. 

Kumral, M., Taşdelen, S., Çoban, H., Budakoğlu, M., 2006, The geologic and economic properties of East Anatolia (Mus District) barite deposits (Poster), Turkey, 42nd Forum on the Geology of Industrial Minerals May 7-13 Information circular, Asheville North Carolina USA 

Taşdelen, S., Özkul, M., 2006, Recent status of the Denizli travertine in the natural stone sector of Turkey, (Poster) 42nd Forum on the Geology of Industrial Minerals May 7-13 Information circular, Asheville North Carolina USA 

Taşdelen, S., Koralay, T., Kadıoğlu, Y., K., Kumral, M., 2009, Mineralogic, Petrographic, Mechanical And Physical Properties Of Incesu Ignimbrite (Central Anatolia – Turkey) Used Buildıng Stone In Historical Buildings (Poster), Joint Assembly 2009 Toronto-CANADA 

Taşdelen, S., Budakoğlu, M., Kumral, M., Karaman, M., Karebel, B., 2010, Dissolved Sulfate Budget of a Hypersaline Lake; Acıgöl, SW Anatolia Turkey, Society of Economic Geologists 2010 Conference Keystone Resort (Poster), Colorado, USA

Taşdelen, S., Kaya, A., Akyol, E., Çelik, S.B., Kaya, M. Ve Şen, G., 2006. Bağbaşı Beldesi (Denizli) Yerleşim Alanının Jeolojik, Jeoteknik ve Hidrojeolojik Özellikleri, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25–27 Mayıs 2006, 563–572. Denizli 

Akyol, E., Kaya, A., Taşdelen, S., Beyaz, T., Şen, G., 2006. Çivril (Denizli İlçesi Yerleşim Alanının Jeolojik ve Jeolteknik Özellikleri ve Zemin Büyütme Karakteristikleri, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25–27 Mayıs 2006, 553–562. Denizli 

Kumsar, H., Özkul, m., Yağız, S., Taşdelen, S., 2006, Kaya, A., Hançer, M., Kaya, M., Topal, S. ve Erten, H., 2006. Denizli Çevre Yolu Etrafındaki Alanların Yerleşim Yeri Olarak Seçilebilirliğinin Jeolojik ve Jeoteknik Açıdan İncelenmesi, Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25–27 Mayıs 2006, 533–542. Denizli 

Gökgöz,  A.,Taşdelen, S.,  Kaya, M.,  Bülbül, A., 2003, Denizli Belediyesi Yerleşim Alanlarının Hidrojeolojisi, S. D. Ü. Müh.-Mim. Fak. 20. Yıl Sempozyumu 14-16 Mayıs 2003, Program Bildiri özleri kitabı, s: 256,. Isparta

Karaman, M.,Taşdelen, S., Budakoğlu, M., Kumral, M., Acıgöl’ü (Denizli) Besleyen Yeraltısularının Hidrojeokimyası,VI. Ulusal Hidroloji Kongresi, 22 - 24 Eylül 2010, Pamukkale Üniversitesi, Denizli

Akyol, E., Tasdelen, S., 2003, Çivril’in (Denizli) Bazı Jeoteknik Özellikleri, S. D. Ü. Müh.-Mim. Fak. 20. Yıl Sempozyumu 14-16 Mayıs 2003 Isparta 

Kumral, M., Gedikoğlu, A., Suner, F., Budakoğlu, M., Taşdelen, S. 2007, Hydrochemistry and Mineralization Characteristics of Four Hyper Alkaline Lakes (Burdur, Salda, Yarisli and Acigol), Western Anatolia Turkey, Environmental Biogeochemistry at the Extremes Conference proceedings ISEB 18, 11th – 16th November 2007 Taupo, New Zealand

Karaman, M., Uça Avcı, Z. D., Budakoğlu, M., Taşdelen, S.; 2010, Sodyum Sülfat Üretimi Yapılan Acıgöl (Denizli)’de Sülfat İyon Dağılımının Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yöntemi ile Belirlenmesi, II. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu, MTA, 4 - 5 Kasım, MTA, Ankara, Türkiye, 2010.

Karaman, M., Uça Avcı, Z. D., Budakoğlu, M., Taşdelen, S., Özelkan, E., Papila, İ.; 2011,Flamingoların Beslenim Alanlarındaki Tahribatın Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Değerlendirilmesi: Acıgöl (Denizli) Örneği, II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kirşehir, Türkiye, 2011.

Karaman, M., Budakoğlu, M., Taşdelen, S., Uça Avcı, Z. D., Duman, A.; 2011, Acıgöl’ün (Denizli) Uzaktan Algılama Yöntemleri ve CBS Kullanılarak Rezervinin Hesaplanması, II. Türkiye Sulak Alanlar Kongresi, 22-24 Haziran, Kirşehir, Türkiye, 2011.

Aydın, A. ve Taşdelen, S. 2010, Kozlupınar ve Bentpınarı (Bağbaşı-Denizli) Kaynakları Hidrodinamik Özelliklerinin Jeofizik İncelemesi, 19. Uluslar Arası Jeofizik Kongre ve Sergisi Genişletilmiş Özet CD si, 57. sunu, Ankara.

Karaman, M., Budakoglu, Uça Avcı, Z. D., Kumral M.., Karabel, S. B., Bulbul, A.,Tasdelen, S., 2011. Investigation of Anoxic Lake Water Areas by Using ASTER Thermal Imagery; Lake Acigol, 20th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, 20-27 September, İstanbul.

Budakoglu, M., Karaman, M., Karabel, B., Uzasci, S., Bulbul, A., Tasdelen, S., Kumral, M., 2011. Redox sensitive trace metal geochemistry of water column and pore waters from a hypersaline lakes: Lake Acigol, Turkey, 20th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, 20-27 September, İstanbul. 

Aydin, A., Tasdelen, S., Tanik Denis, S. D., 2011, Investigation of the Geological Structures of Kozlupinar and Bentpinar (Bağbaşi-Denizli) Water Source System by Using by Geoelectric and electromagnetic methods,  the 6th     Congress of Balkan Geophysical Society - Budapest, Hungary 3-6 October.

Tasdelen, S.,  Jeolojik zaman çizelgesi, SDUGEO e-dergi, Isparta, yıl:3, sayı: 1, 2012

Baran, H. Alim., Kumral, M., Kargı, H., Taşdelen, S., 2012, Muş Barit Yataklarının Jeolojik Ve Endüstriyel Özellikleri, V. Jeokimya Sempozyumu 23-25 Mayıs 2012, PAÜ. Denizli.

Karaman, M., Budakoğlu, M., Kumral, M., Avcı Uça, Z, D., Taşdelen, S., Bülbül, A., Karabel, S, B., 2012, Kuru Ortam Göl Çökellerindeki Evaporit Minerallerinin Aster Uydu Görüntüsü Kullanilarak Spektral Eşleştirme Siniflamasi İle Belirlenmesi: Acigöl(Denizli), Turkiye, V. Jeokimya Sempozyumu 23-25 Mayıs 2012, PAÜ. Denizli.

Karaman, M., Budakoglu, M., Uca Avcı, Z.D., Özelkan, E., Tasdelen, S., Bülbül, A., Civaş, M., 2013, Chris/Proba Hiperspektral Uydu Görüntüleri ile Sulak Alanların Mevsimsel Değişiminin İncelenmesi: Acıgöl (Denizli), Türkiye,  3. Coğrafya Sempozyumu, 10-13 Haziran, Kemer-Antalya, Türkiye

Taşdelen, S., Filiz, Ş.,1994, İnsuyu Mağarası içindeki yeraltı göllerinin kuruma sebepleri, Çukurova  Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi 15. Yıl  Sempozyumu, Bildiriler ve Özetler, Cilt: II, S: 43-58, ADANA 

Karagüzel, R., Taşdelen, S., Akyol, E., 1997, An analysis of the level fluctuations of Eğirdir Lake, SW - Türkiye, Proceedings of The International Earth Science Colloquium On The Aegean Region (IESCA-95), ISBN 975- 441-098-4, volume II S. 701-710, İzmir, TÜRKİYE 

Karaman, M., Budakoglu, Tasdelen, S., 2016, Sulfur (34SSO4) and oxygen (18OSO4) isotopic investigation of origin of dissolved sulfate at the Lake Acıgöl, Turkey, European Geosciences Union General Assembly, 18 April, Vienna

Taşdelen, S., Güngör, M., Aydın, A., 2016, Underground lakes of Insuyu Cave (Burdur, Turkey), World Multidiciplinary Earth Sciences Symposium, Abstract collection book.

Aydın, A., Güngör, M., Taşdelen, S., Akyol, E., 2016, Investigation of hydrodynamic and tectonical properties using the geophysical methods Gokpinar and Derindere (Denizli) springs, World Multidiciplinary Earth Sciences Symposium, Abstract collection book.

Güngör, M., Akyol. E., Taşdelen, S., , Aydın, A., 2016,Determination of vertical and lateral anthropogenic boundaries of sedimentary deposits in the urban area in Denizli metropolitan, Turkey using magnetic susceptibility, The International Scientific Conference on Environmental and Climate Technologies – CONECT 2016, Riga, Latvia.

Karaman, M., Budakoglu, Tasdelen, S., Nitrate Contamination in the groundwater of the Lake Acıgöl Basin, SW Turkey, Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU 2017 – 17257 - 1, 2017.

Karaman, M., Budakoglu, Tasdelen, S., Geochemical processes controlling the fluoride concentrations in the Groundwater of the Lake Acıgöl Basin (Denizli, Turkey), Geophysical Research Abstracts Vol. 19, EGU 2017 – 17213 - 1, 2017.

Karaman, M., Budakoglu, Tasdelen, S., Determination of the Mineralogy of a Shallow Lake Bottom by EO-1 ALI Satellite Imagery: A Case Study of Lake Acıgöl in Turkey. Internatıonal Symposıum On Gıs Applıcatıons In Geography & Geoscıences, Canakkale Turkey, 18-21 October 2017

Kitap:

A. Aydın, E. Akyol, M. Güngor, A. Kaya, S. Taşdelen, 2017, Geophysical Surveys in Engineering Geology Investigations With Field Examples (Chapter 7), in Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology, IGI Global, ISBN13: 9781522527091|ISBN10: 1522527095|E-ISBN13: 9781522527107.

Eğitim ve Araştırma:

Yönettiği Tezler:

Özgül., S., (1996). Yeşilyurt (Isparta-Sütçüler) Ovasının Hidrojeoloji İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta., 93 s., 2 ek.

Çiloğlu, Ö., (1996), Tosya Ovası (Kastamonu) ve Yakın Dolayının Hidrojeoloji İncelemesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Isparta., 136 s., 2 ek.

Karaman, M., (2006), Denizli Şehir Merkezi Yeraltı Su Seviyesi ve Majör Element Analizi Verilerinin Alansal İstatistik Yöntemlerini Kullanarak Elektronik Tablolama Programı ile Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Denizli., 320s, 8 ek.

Karaman Muhittin, (2017). Hipersalin Acıgöl'ün (Denizli) Hidrojeokimyasal Özellikleri Ve Uzaktan Algılama Yöntemleri İle Değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü. Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı.

Önlisans, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde ders verme (Üniversite Senatosu tarafından onaylanmış ders programlarındaki dersler):

Lisans

Hidrojeoloji (S.D.Ü.)

Hidroloji (S.D.Ü.)

Genel Jeoloji (S.D.Ü. Diğer Mühendislik Bölümlerinde)

Yapısal Jeoloji (S.D.Ü. Diğer Mühendislik Bölümlerinde)

Yer altı Jeolojisi (Pa.Ü.)

Sondaj Tekniği (Pa.Ü.)

Jeoloji Uygulamaları (Pa.Ü.)

Çevre Jeolojisi (Pa.Ü.)

Teknik Resim (Pa.Ü)

Bilimsel Araştırma Projesi (Pa.Ü)

Mühendislik Proje Tasarımı (Pa.Ü)

Lisansüstü

Kuyu Hidroliği (S.D.Ü., Pa.Ü.)

İleri Hidrojeoloji (S.D.Ü.)

Yeraltısuları Jeokimyası (S.D.Ü.)

Jeotermal Enerji (S.D.Ü., Pa. Ü.)

Hidrojeolojik Haritalar (Pa.Ü.)

Karst Hidrojeolojisi (Pa.Ü.)

Mağara Çökelleri (Pa.Ü.)

Yüzey ve Yeraltı suyu Örnekleme ve Aaliz Yöntemleri (Pa.Ü.)

Ulusal Kuruluşlarca (TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı) desteklenen projede görev alma:

Muş Bölgesi Barit Yataklarının Oluşum Koşullarının ve Endüstriyel Özelliklerinin Araştırılması, 2005 TÜBİTAK projesi (TÜBİTAK No: 104Y315)

Göl Kıyısı Güncel Biomineralizasyon Oluşum Alanlarının Ve Göl Havzası Hidrojeokimyasal Parametrelerinin Yerinde Ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Değerlendirilmesi: Acıgöl, Denizli, Batı Anadolu, Türkiye, 2011 TÜBİTAK projesi  (TÜBİTAK No: 110Y255)

Deprem Bilim Okulu I: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, Proje no: 110B072, Eğitmen, 2010-2011.

Deprem Bilim Okulu: Köy Öğretmenleri Depreme Dayanıklı Bina Yapıyor, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi, Proje no: 111B197, Eğitmen, 2011.

Deprem Bilim Okulu II İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Proje No: TÜBİTAK-213b590 Eğitmen, 2014

Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi, TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi, Projedeki Görevi: Eğitmen, 2017.

Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen proje yürütücülüğü:

Acıgöl (Denizli) havzasının hidrojeokimyasal özelliklerinin ve göl kıyısındaki güncel mikrobial matris oluşumunun moleküler-organik jeokimyasının  incelenmesi ve uzaktan algılama yöntemleri ile değerlendirilmesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje no: 2008FBE023

Yerel kuruluşlarca desteklenen projeler:

Bucak-Burdur kanalizasyon arıtma tesislerinden çıkan suların deşarjının yapıldığı karstik düden ve yakın civarı ile Kikez içme suyu sahaları yeraltı suyu kirliliğinin araştırılması, 1994, SDÜ. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye projesi, ISPARTA.

Çivril İlçesi yerleşim alanlarının jeolojik, jeoteknik ve yapılaşma özellikleri, 2000, Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Bağbaşı Belediyesi (Denizli) yerleşim alanlarının jeolojik ve jeoteknik özellikleri, 2001, Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Irgıllı Belediyesi (Denizli-Çivril) yerleşim alanlarının jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2001, Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Işıklı Belediyesi (Denizli-Çivril) yerleşim alanlarının jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2001, Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Denizli Belediyesi imar planı dahilindeki alanların jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2002, Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Bağbaşı Beldesi (Denizli) ve Alternatif Otoyol Bağlantı Yolları Güzergahlarının Jeolojik Özelliklerinin İncelenmesi, 2002, Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Gümüşler Belediyesi imar planı dahilindeki alanların jeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2003, Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Denizli Çevre Yolunun Sağ Ve Sol Sahilinde İmara Açılması Düşünülen Alanların Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu, 2005, Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Kozlupınar ve Bent Pınarı (Denizli-Bağbaşı) Kaynaklarının Jeoloji Hidrojeoloji ve Jeofizik İncelemesi Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Cankurtaran (Denizli) ve Yakın Çevresinin Sığ Yüzeyaltı Suyu ve Doğal Su Kaynaklarının Araştırılması Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Denizli Gökpınar, Derindere ve Yukarı Santral Kaynakları Koruma Alanlarından Geçen

Ankara-Muğla Çevre Yolu Yapım Çalışmalarının Muhtemel Olumsuz Hidrojeolojik Etkilerinin Araştırılması Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ

Bir kurum veya kuruluş tarafından talep edilen bilimsel raporlar:

Göltaş çimento fabrikası ve çevresinin temel jeolojik özellikleri ve hammadde potansiyeli, 1994, S.D.Ü Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye projesi, ISPARTA.

Eğirdir Gölü Hidrolojisi, 1995, SDÜ. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye projesi, ISPARTA.

Petkim Petrokimya A.Ş. (Aliağa) Kompleksi ve yakın dolayının stratigrafik, tektonik, petrografik, depremsellik, hidrojeolojik ve jeoteknik incelemesi, 2000, Pamukkale Üniversitesi Döner sermaye projesi, DENİZLİ