Denizli 2. Ulusal El Sanatları Kongresi

Menü

 

 Değerli Bilim İnsanları,

 

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler MYO ve Denizli El Sanatları Derneği (DELSAD) işbirliği ile 03-05 Mayıs 2018 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenecek olan “Denizli 2. Ulusal El Sanatları Kongresi”ne sizleri davet etmekten onur duyarız.

 

İletişim ve teknoloji sayesinde hızla değişen günümüz dünyasına ve sosyal yaşamına koşut olarak el sanatlarımız da değişimden payını almaktadır. Geçmişi korumak koşuluyla; değişen kültürel yapı, teknoloji, malzeme ve teknikler doğrultusunda günümüze özgü tasarımlar kaçınılmaz olarak gündeme gelmektedir. İkincisi yapılacak kongrenin ana teması da “el sanatlarında güncel tasarımlar” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda alanda çalışan bilim insanlarının katılımı ile nitelikli çalışmaların paylaşılacağı ve disiplinlerarası aktivitelerin gerçekleştirileceği, ülkemizin turizm alanında önemli destinasyonlarından biri olan Denizli’de sizleri ağırlamak ve birlikte olmaktan mutluluk duyacağız.

 

Üç gün sürecek olan kongrede, sözlü ve poster sunumların yanı sıra karma bir sergi de yer alacaktır. Kongre Bilim Kurulu tarafından kabul edilmiş ve sunulmuş olmak koşuluyla, bildiri tam metinleri, ilgili derginin hakem sürecinden geçtikten sonra Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü ”Akademik Sanat Dergisi”nde yayınlanacaktır. Ayrıca tüm bildiri özetleri ve/veya tam metinleri (proceeding) elektronik/basılı kitap olarak yayınlanacaktır.

 

El sanatlarına katkı sunacak her alandan değerli bilim insanları ile verimli birliktelikler elde etmek umuduyla saygılarımızı sunarız.

 

Kongre Düzenleme Kurulu

Duyurular Tümünü Gör